Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station.

Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll, samt mellan Barkarby och Spånga. Nu bygger vi en del av Veddestabron och planerar en ny entré till Barkarby station som ska ansluta till den nya bron.

Vi bygger Veddestabron

Vi bygger delar av Veddestabron åt Järfälla kommun. Veddestabron blir en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Den kommer att gå från pendeltågsstationens norra ände till Veddestavägen vid Äggelundakullen strax norr om Riddermark bil.

Sista delen av Veddestabron på plats

Under våren och hösten 2020 lanserade vi de båda brodelarna som nu är på plats över E18 och järnvägen. Lansering innebär att vi skjuter ut brodelarna till sina bropelare och slutläge över E18 och järnvägen. Vi lanserade klart den sista etappen av den andra bron i början av december. Nu arbetar vi med att sänka den sista bron till rätt läge.

I november gjöt vi även den första brons överbyggnad, alltså ytan man ska åka på:gjutning 1_750x230.jpg

Den första etappen gjuts (18 november 2020).
Folk som arbetar_750x230.jpg

 

Om Veddestabron

Vi började bygga vår del av Veddestabron i mars 2019 och beräknar vara färdiga sommaren 2022.

Järfälla kommun utvecklar den nya stadsdelen Barkarbystaden. Där ska Veddestabron användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafikens knutpunkt med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och regionaltåg.

Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan och ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun. Mer information finns på Järfälla kommuns webb (extern webbplats).

Visionsbild av Veddestabron
Visionsbild: Järfälla kommun


Vi bygger en ny stationsentré

Vi planerar just nu för en ny stationsentré och en ny plattform för regionaltåg för Barkarby station. Den nya entrén blir belägen på norra änden av Barkarby station och ska ansluta till Veddestabron. Stationsområdet blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussterminal (som byggs av även andra aktörer än Trafikverket).

Tidigast 2025 beräknar vi att den nya stationsentrén är klar. Den befintliga entrén via Barkarbybron blir kvar och när vi är klara kommer det finnas två entréer till Barkarby station.

Gång- och cykelvägen Barkarby-Spånga är nu öppen igen

Av säkerhetsskäl stängde vi den del av gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga medan Förbifart Stockholm (extern webbplats) utförde arbeten där till och med oktober 2020. Vägen är nu öppen igen.

Det här händer också i området

Region Stockholm bygger ut tunnelbanans blå linje till Barkarby och kan behöva spränga vissa helgfria lördagar (dagtid) i området.

Läs mer på Region Stockholms webb (extern webbplats).

Sprängningar Barkarby lördagar_750x230.jpg