Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station.

Barkarby

Barkarbystaden växer och kraven ökar på smidiga trafiklösningar. Därför har vi byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår fram till Spånga. Nu bygger vi Veddestabron, samt en ny entré till stationen som ska ansluta till den nya bron.

Stationsområdet blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussterminal.

Vi förbereder just nu för en ny stationsentré på norra delen av Barkarby station, och en ny plattform för fjärr- och regionaltåg. Den nya entrén ska ansluta till Veddestabron och beräknas vara klar tidigast 2025. Den befintliga entrén via Barkarbybron blir kvar, och när vi är klara kommer det finnas två entréer till Barkarby station.

11/10 – 28/11 stängs gång- och cykelvägen igen mellan Barkarby–Spånga

Nu är det dags för E4 Förbifart Stockholm att utföra de arbeten som de valde att inte göra i somras för att då korta avstängningstiden. Under cirka 7 veckor, från den 11 oktober, kommer de att arbeta längs gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga. Läs mer här (länk).

Sprängningar ovan jord från vecka 35

I vecka 35, som startar med måndag 30 augusti, planerar Region Stockholm och Nya tunnelbanan att börja spränga ovan jord för en uppgång till den kommande tunnelbanestationen vid Barkarby pendeltågsstation. Sprängningar kan ske helgfria vardagar klockan 07.00-19.00.

Varningssignaler hörs före och efter varje sprängning

Före sprängning: Flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: En lång signal ––––––––––

Den som vistas i området kan komma att höra buller och känna vibrationer vid sprängningarna. 

Läs mer om arbetet och om Nya tunnelbanan längre ner på denna sida under stycket Projekt i närheten. 

Vi bygger Veddestabron

Järfälla kommun utvecklar den nya stadsdelen Barkarbystaden. Där ska Veddestabron användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafikens knutpunkt med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och regionaltåg.

Trafikverket bygger delar av Veddestabron åt Järfälla kommun. Veddestabron blir en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron. Veddestabron sträcker sig från Barkarbyfältet och över E18 och järnvägen (Mälarbanan), mellan Barkarby pendeltågsstations norra ände till Veddestavägen vid Äggelundakullen.

Sista delen av Veddestabron på plats

Vi påbörjade brobygget i mars 2019 och beräknar att vi är färdiga under år 2022.

Sedan 2020 är bron på plats över fältet, E18 och järnvägen. Under sommaren 2021 har vi gjutit klart brodelarna och i höst kommer asfalteringen igång. Just nu håller vi på med grundläggningen av stödmurarna till brodelarna. Vi har gjutit bottenplattan till den ena stödmuren och placerat den på rätt nivå. Vi har också gjort en stödkonstruktion mellan berg och stödmur.

Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan och ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun. Mer information finns på Järfälla kommuns webb (extern webbplats).

Inom ramen för Veddestabro-projektet arbetar vi även på E18, vid Barkarby. Vi beräknar vara klara till månadsskiftet oktober-november 2021 med den pågående återställningen av den delen av E18.

 

Bilderna nedan visar gjutningen av farbanan på Veddestabrons ena brodel, i mars 2021 gjutning 1_750x230.jpgFolk som arbetar_750x230.jpg

Visionsbild av Veddestabron
Visionsbild: Järfälla kommun

 

Läs våra informationsbrev

Här kan du läsa informationsbrev som Järfälla kommun, Region Stockholm och Trafikverket skickar till närboende (hushåll, verksamheter och fastighetsägare) i Barkarby två gånger per år.

Våren 2021

Information Mars 2021

Information och kontakt

När vi arbetar med utbyggnaden av Mälarbanan behöver vi ibland utföra störande arbeten i närheten av järnvägen. Då informerar vi dig som berörs via exempelvis brev eller portanslag. Besök vår webbsida Så påverkas du (länk) för information om hur du kan nå oss.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger. Vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Vi arbetar exempelvis i första hand på dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00.