Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i området Bromsten.

Bromsten/Solvalla/Duvbo

Vi är i planeringsskedet av att bygga ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo. Nu ser vi över järnvägsplanen som i vår går ut på granskning igen. Tidigast 2022 planerar vi starta förberedande arbeten och 2023 själva utbyggnaden av järnvägen till fyra spår.

Vi märks i närheten av järnvägen

Ibland behöver vi utföra störande arbeten längs sträckan Duvbo - Spånga när vi förbereder för utbyggnaden av järnvägen. Till exempel provborrar vi för att undersöka marken i närheten av järnvägen.

Vi arbetar i första hand dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00. Våra arbeten kan låta och ljuden kan vara störande för dig som bor eller vistas i närheten av järnvägen.

Du som berörs får information om våra arbeten i ditt område. Bland annat skickar vi ut informationsblad och sätter upp portanslag. Vi skickar också ut störnings-sms, som du får genom att via vår webb Prenumerera kostnadsfritt.

Du är också välkommen att kontakta oss om du störs av våra arbeten eller om du vill veta mer. Telefon: 0771-921 921, E-post: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Här är vi i planeringsprocessen

2015 hade vi samråd om järnvägsplanen Duvbo - Spånga där vi fick in synpunkter från berörda (närboende, lokalt näringsliv, fastighetsägare, myndigheter med flera). Vi arbetade sedan vidare med planen utifrån de synpunkter som kom in och ställde senare ut förslaget för granskning 2016.

Nu gör vi en översyn av järnvägsplanen för sträckan Duvbo - Spånga. Det innebär att vi undersöker lösningar som inte presenterades under granskningen. Det gör vi i samverkan med Stockholms stad som arbetar med detaljplaneringen för området nära järnvägen.

Det här undersöker vi:

  • Vi utreder en lösning som ska ersätta järnvägsövergången vid Sulkyvägen som kommer stängas.

  • Vi utreder vidare hur mycket mark som behövs för att bygga ut järnvägen och hur berörda industrilokaler påverkas.


Ny granskning

Nu fortsätter vi utreda lösningarna och arbetar därefter in dem i järnvägsplanen. Efter detta ställer vi ut järnvägsplanen för granskning än en gång. Då får berörda möjlighet att lämna synpunkter på de nya lösningar som tillkommer.

Vi planerar att den nya granskningen Duvbo-Spånga sker under våren 2021. När det börjar närma sig informerar vi berörda och uppdaterar vår webbplats.

Vad händer med mina synpunkter?

När nya lösningar tillkommer i järnvägsplanen blir tidigare granskningssynpunkter inaktuella. Det innebär att du som lämnade synpunkter på järnvägsplanen vid den förra granskningen kommer behöva lämna in dina synpunkter på nytt.

Du kan läsa dokument som tillhör järnvägsplan Duvbo–Spånga under Dokument här.

Övrigt i området

I området kring Solvalla planerar Tvärbanan förberedande arbeten på den sista sträckan, den mellan Bromma flygplats och Helenelund. Stockholm stad planerar för gångstråk och tunnel mellan Solvalla och Annedal, som ska ansluta till Tvärbanans blivande hållplats Solvalla. För mer information, besök Tvärbanans webbplats och Stockholms stads webbplats.