Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i området Bromsten.

Bromsten/Solvalla/Duvbo

Vi är i planeringsskedet av att bygga ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo. Nu pågår översyn av järnvägsplanen och senare blir det en ny granskning. Tidigast 2022 planerar vi att starta förberedande arbeten på järnvägen.

Vi provborrar i närheten av järnvägen

Ibland behöver vi provborra i närheten av järnvägen längs sträckan Duvbo - Spånga för att undersöka marken. Det gör vi för att kunna planera utbyggnaden av järnvägen. Vi arbetar i första hand dagtid, mellan klockan 07.00 och 19.00. Våra arbeten låter och ljuden kan vara störande för dig som bor eller vistas i närheten av järnvägen. i regel får du som berörs till exempel informationsblad till ditt hushåll (cirka 4-5 gånger om året, portanslag på din port (vid större/längre och störande arbeten), Instagram-inlägg varje vecka, störnings-sms (om du prenuererar på det via vår webb) . Du också läsa på skyltarna runt arbetsområdet om vad vi arbetar med i ditt område. Det bästa är dock att besöka vår webb för den senaste informationen om vad som händer i ditt område: www.trafikverket.se/malarbanan.  Webbplatsen uppdaterar vi flera gånger i veckan.

Du är välkommen att kontakta oss dygnet runt om känner dig störd eller vill veta mer.
Telefon: 0771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se

Här är vi i planeringsprocessen

2015 hade vi samråd om järnvägsplanen Duvbo - Spånga där vi fick in synpunkter från berörda (närboende, lokalt näringsliv, fastighetsägare, myndigheter med flera). Vi arbetade sedan vidare med planen utifrån de synpunkter som kom in och ställde senare ut förslaget för granskning 2016.

Nu pågår översyn

Nu gör vi en översyn av järnvägsplanen för sträckan Duvbo - Spånga. Det innebär att vi undersöker lösningar som inte presenterades under granskningen. Det gör vi i samverkan med Stockholms stad som arbetar med detaljplaneringen för området nära järnvägen.

Det här undersöker vi:

  • Vi utreder en lösning som ska ersätta järnvägsövergången vid Sulkyvägen som kommer stängas.
  • Vi utreder vidare hur mycket mark som behövs för att bygga ut järnvägen och hur berörda industrilokaler påverkas.

Det blir en ny granskning

Nu fortsätter vi att utreda lösningar och kommer sedan inarbeta dessa i järnvägsplanen. Därefter ställer vi ut järnvägsplanen för granskning ännu en gång. Det har gått lång tid sedan den förra granskningen, där berörda ska få möjlighet att lämna synpunkter på de nya lösningar som tillkommer.

Vi planerar att den nya granskningen Huvudsta-Duvbo äger rum till våren 2020 och den som gäller Duvbo-Spånga äger rum till hösten. När det börjar närma sig kommer vi informera berörda och uppdatera vår webbplats.

Vad händer med mina synpunkter?

När nya lösningar tillkommer i järnvägsplanen blir tidigare granskningssynpunkter inaktuella. Det innebär att du som lämnade synpunkter på järnvägsplanen vid förra granskningen kommer behöva lämna in dina synpunkter på nytt.

Du kan läsa dokument som tillhör järnvägsplan Duvbo–Spånga under Dokument här på sidan.