Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i området Bromsten.

Bromsten/Solvalla/Duvbo

Vi är i planeringsskedet av att bygga ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo. Nu pågår översyn av järnvägsplanen som därefter går ut på granskning igen. Tidigast 2022 planerar vi starta våra förberedande arbeten på järnvägen.

Vi stänger järnvägssträckan Jakobsberg - Sundbyberg i juli

Lördag den 4 juli klockan 02.30 till måndag den 27 juli klockan 04.30 stänger vi av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser när vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen.

Under avstängningen utför vi olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Till exempel genomför vi miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar. Arbetena förekommer främst i Sundbyberg och Spånga och i spårområdet däremellan. I spårområdet Sundbyberg–Spånga utför vi geotekniska fältundersökningar med borrmaskin. Vid växthusen under Ulvsundavägen river vi räls och gräver under järnvägen för en vattenledning. Därefter behöver vi återställa spåranläggningen. Du som berörs av våra arbeten får särskild information via informationsblad och portanslag i ditt område.

De pendeltåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och de pendeltåg som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg.  Regional- och fjärrtåg vänder i Bålsta. Tunnelbanan går från Hjulsta till och från Sundbyberg under hela avstängningen. Från Hjulsta går ersättningsbussar. 

Du hittar information om ersättningstrafik på sl.se (extern webbplats) och på sj.se (extern webbplats).

Du kan prenumerera på störnings-sms via fliken Prenumerera här på vår webb. Det är kostnadsfritt inom Sverige. Följ oss även gärna på Instagram: @projektmalarbanan och på Facebook.

Vi arbetar vid Bromstensvägen i sommar

Vi planerar att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Bromstensvägen i höjd med djursjukhuset. Därför behöver vi gräva gropar runt banvallen i juni. Det gör vi för att kunna borra in skyddsrör under banvallen under sommaravstängningen 4-27 juli. Förhoppningsvis stör vi inte dig som bor eller är verksam i närheten då vi arbetar en bra bit bort. Vi arbetar dagtid, vardagar.

Vill du veta mer? Du når oss på telefon 0771-921 921 eller via epost, kontaktcenter@trafikverket.se eller projekt.malarbanan@trafikverket.se.  

Tack för ditt tålamod!

Vi provborrar i närheten av järnvägen

Ibland behöver vi provborra i närheten av järnvägen längs sträckan Duvbo - Spånga för att undersöka marken. Det gör vi för att kunna planera utbyggnaden av järnvägen. Vi arbetar i första hand dagtid, mellan klockan 07.00 och 19.00. Våra arbeten låter och ljuden kan vara störande för dig som bor eller vistas i närheten av järnvägen.

Du som berörs får information om våra arbeten i ditt område. Bland annat skickar vi ut störnings-sms, som du får via Prenumerera här vår webb.

Du är välkommen att kontakta oss om du störs av våra arbeten eller om du vill veta mer.
Telefon: 0771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se

Här är vi i planeringsprocessen

2015 hade vi samråd om järnvägsplanen Duvbo - Spånga där vi fick in synpunkter från berörda (närboende, lokalt näringsliv, fastighetsägare, myndigheter med flera). Vi arbetade sedan vidare med planen utifrån de synpunkter som kom in och ställde senare ut förslaget för granskning 2016.

Nu pågår översyn

Nu gör vi en översyn av järnvägsplanen för sträckan Duvbo - Spånga. Det innebär att vi undersöker lösningar som inte presenterades under granskningen. Det gör vi i samverkan med Stockholms stad som arbetar med detaljplaneringen för området nära järnvägen.

Det här undersöker vi:

  • Vi utreder en lösning som ska ersätta järnvägsövergången vid Sulkyvägen som kommer stängas.
  • Vi utreder vidare hur mycket mark som behövs för att bygga ut järnvägen och hur berörda industrilokaler påverkas.


Ny granskning

Nu fortsätter vi utreda lösningarna och arbetar därefter in dem i järnvägsplanen. Efter detta ställer vi ut järnvägsplanen för granskning än en gång. Då får berörda möjlighet att lämna synpunkter på de nya lösningar som tillkommer.

Vi planerar att den nya granskningen Huvudsta-Duvbo ska äga rum våren 2020 och den som gäller Duvbo-Spånga under hösten. När det börjar närma sig vi informerar vi berörda och uppdaterar vår webbplats.

Vad händer med mina synpunkter?

När nya lösningar tillkommer i järnvägsplanen blir tidigare granskningssynpunkter inaktuella. Det innebär att du som lämnade synpunkter på järnvägsplanen vid den förra granskningen kommer behöva lämna in dina synpunkter på nytt.

Du kan läsa dokument som tillhör järnvägsplan Duvbo–Spånga under Dokument här.