Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i området Bromsten.

Bromsten/Solvalla/Duvbo

Vi är i planeringsskedet av att bygga ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo. Nu ser vi över järnvägsplanen som under 2021 åter går ut på granskning. Tidigast 2023 planerar vi påbörja utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår.

Arbeten delvis dygnet runt i juli

Mellan den 8–23 juli arbetar vi med att få den nya kulverten för Spångaån/Bällstaån på plats under järnvägen. Vi behöver arbeta långa dagar och ibland dygnet runt för att hinna klart under sommaravstängningen.

De arbeten vi utför är att schakta bort jordmassor, förstärka marken med kalkcementpelare, borra spont och pålar samt återfylla med jord efter att kulverten är flyttad till sin plats under befintliga spår. Våra arbeten kan tidvis upplevas som bullrande och störande. Vi beklagar denna olägenhet.

Önskar du ersättningsboende under denna period, vänligen ring oss på telefonnummer 0771 921 921 eller mejla oss på projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Vi pausar tillfälligt våra spontningsarbeten för kulverten

Den 7 juni påbörjade vi spontningsarbeten för den nya kulverten för Bällstaån/Spångaån. Läs mer om dessa arbeten längre ner på sidan. Den 24 juni pausade vi dessa arbeten tillfälligt, då vi är väl medvetna om den stora olägenhet som de inneburit i form av störande ljud.

Vi utreder nu hur vi framöver ska kunna utföra dessa arbeten utan lika stor omgivningspåverkan. Vi återkommer med uppdaterad information inför att vi återupptar arbetena med en annan metod.


Vi märks i närheten av järnvägen

Nu när vi förbereder för utbyggnaden av järnvägen behöver vi ibland utföra störande arbeten längs sträckan. Till exempel provborrar vi för att undersöka marken i närheten av järnvägen.

Vi arbetar i första hand på vardagar, dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00. Du som berörs får information om våra arbeten till exempel genom informationsblad. Du kan också anmäla att du vill ha våra sms här på vår webb (kostnadsfritt inom Sverige).

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger. Vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vi har påbörjat arbeten inför utbyggnaden av järnvägen

I början av 2021 påbörjade vi förberedande arbeten inför järnvägsutbyggnaden i området.

Under det första kvartalet 2021 började vi bygga en gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga. Den ska ersätta dagens befintliga gång- och cykelväg och göra det säkrare och smidigare för dig att ta dig fram mellan Bromstensstaden och övriga Spånga.

Samtidigt började vi också bygga en ny kulvert för Spångaån, som ska möjliggöra kommande järnvägsutbyggnad.

Vi beräknar att vi är klara med gång- och cykeltunneln och kulverten under 2022.

Våra arbeten i Bromsten i juni

Vi spontar för kulverten i juni

Måndag den 7 juni påbörjar vi spontningsarbeten för den nya kulverten för Bällstaån/Spångaån. Vi spontar på en cirka 150 meter lång sträcka mellan järnvägen och husen på Nekvägen. Arbetet pågår i ungefär 5 veckor, måndagar till onsdagar klockan 07.00–19.00. Dessa lite längre tider har vi valt för att kunna bli klara fortare. På torsdagar arbetar vi klockan 07.00–15.00. På fredagar utför vi andra arbeten, såsom svetsning och schaktning. 

Spontning innebär att vi slår ner stålplåtar i marken som ska stötta upp kulverten, vilket kan upplevas som bullrande och störande. Du som bor i närheten har fått ett informationsblad i din brevlåda. På Kontakta oss och få information längre upp på den här sidan ser du hur du kan nå oss om du störs eller har frågor. Det går bra att besöka arbetsplatsen om du vill prata med oss som jobbar där; kontakta oss i så fall.

Betongarbeten

I maj påbörjade vi betongarbeten för gång- och cykeltunneln och i juni påbörjar vi betongarbeten för kulverten.  Vi bedömer att dessa arbeten inte kommer vara störande.

Vi leder om gång- och cykelväg när vi bygger kulverten

När vi bygger kulverten behöver vi från månadsskiftet maj/juni tillfälligt leda om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen och spåret mellan Bromsten och Spånga. Den tillfälliga vägen kommer att gå cirka 20 meter bredvid dagens gång- och cykelväg. Skyltar kommer visa hur du tar dig fram på den tillfälliga vägen. 

Vi beräknar att vi kan öppna upp den ordinarie gång- och cykelvägen igen under våren 2022. I kartan nedan kan du se hur vägen leds om.

I bilden nedan är den tillfälliga gång- och cykelvägen markerad i grönt. Den turkos markeringen är tillfällig väg för byggtransport under tiden som gång- och cykelvägen leds om. Det röda, streckade området är vårt arbetsområde.Bromsten-Spånga_Omledning gc-väg_beskuren_750x800px.png

 

Tack för ditt tålamod!

 

Solvalla

Fram till i höst arbetar vi med ledningsarbeten i området. Vi arbetar längs järnvägen mittemot Solvalla, där vi förlänger en dagvattenledning. Ingen bor i närheten som påverkas av dessa arbeten. Vi utför våra arbeten på dagtid, vardagar.

Gång- och cykelvägen Spånga-Barkarby är stängd i sommar

Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm stänger av gång- och cykelvägen längs Mälarbanan mellan Spånga och Barkarby i juli. Läs mer här (länk).