Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Planeringsprocessen för utbyggnad av järnvägen Spånga-Duvbo

Här är vi i planeringsprocessen för utbyggnaden av järnvägen mellan Spånga och Duvbo.

2015 hade vi samråd om järnvägsplanen Duvbo - Spånga där vi fick in synpunkter från berörda, det vill säga närboende, lokalt näringsliv, fastighetsägare, myndigheter med flera.

Vi arbetade sedan vidare med planen utifrån de synpunkter som kom in och ställde ut förslaget för granskning 2016.

Översyn av järnvägsplanen

Nu gör vi en översyn av järnvägsplanen för sträckan. Det innebär att vi undersöker lösningar som inte presenterades under granskningen. Det gör vi i samverkan med Stockholms stad som arbetar med detaljplaneringen för området nära järnvägen.

Det här undersöker vi:

Vi utreder en lösning som ska ersätta järnvägsövergången vid Sulkyvägen som kommer att stängas.

Vi utreder vidare hur mycket mark som behövs för att bygga ut järnvägen och hur berörda industrilokaler påverkas.

Ny granskning

Nu fortsätter vi utreda lösningarna och arbetar därefter in dem i järnvägsplanen. Efter detta ställer vi ut järnvägsplanen för granskning än en gång. Då får berörda möjlighet att lämna synpunkter på de nya lösningar som tillkommer.

Vi planerar att ställa ut den nya granskningen senare under 2021. När det börjar närma sig informerar vi berörda och uppdaterar vår webbplats.

Vad händer med mina synpunkter?

När nya lösningar tillkommer i järnvägsplanen blir tidigare granskningssynpunkter inaktuella. Det innebär att du som lämnade synpunkter på järnvägsplanen vid den förra granskningen kommer behöva lämna in dina synpunkter på nytt.

Dokument

Du kan läsa dokument som tillhör järnvägsplanen för Spånga-Duvbo under Dokument.