Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gemensam torgyta vid Jakobsbergs station.

Jakobsberg

I Jakobsberg är fyra nya spår i drift sedan 2016. Vi har också byggt en ny entré till pendeltågsstationen och nya broar, tunnlar och vägar för dig som går och cyklar.

Gång-och cykelväg mellan Jakobsberg och Barkarby

Vi har byggt om den befintliga gång- och cykelvägen i SAAB-området i Jakobsberg och byggt en ny sträckning utmed järnvägen till Äggelundavägen i Barkarby. Längs hela sträckan har vi asfalterat och satt upp ny belysning, satt upp ett nytt räcke med mera.Karta GC-vägar Jakobsberg.jpg

Ny entré till pendeltågsstationen

Vi har byggt en ny stationsentré och gång- och cykeltunneln söder om den nuvarande stationen. Med det blir det något närmare till stationen för alla som bor i södra Jakobsberg. Entrén har en uppgång från en gång- och cykeltunnel under järnvägen som gör det enkelt ta sig mellan östra och västra Jakobsberg. Det finns trappor, rulltrappa och hiss till entrén som också har SL-spärrar och ett väntutrymme.

ramp_jakan_750x230.jpg

 

Nya broar

Vi har byggt en ny gång- och cykelbro mellan Passadvägen och Järfällavägen som gör det enklare att ta sig till och från Görvälns naturreservat i Järfälla. Vi har även förlängt gång- och cykeltunneln vid Historievägen och flyttat gång- och cykelvägen på Järfällavägen.


bro_jarfalla_750x230.jpg

Vi har rivit gång- och cykelbron vid Vasavägen och ersatt den med en ny och längre bro cirka 75 meter norrut. Bron har nu en längre och flackare ramp för ökad framkomlighet.

bro_vasavagen_750x230.jpg