Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gemensam torgyta vid Jakobsbergs station.

Jakobsberg

I Jakobsberg är fyra nya spår i drift sedan 2016. Vi har också byggt en ny entré till pendeltågsstationen och nya broar, tunnlar och vägar för dig som går och cyklar.

Gång-och cykelväg mellan Jakobsberg och Barkarby

Vi har byggt om den befintliga gång- och cykelvägen i SAAB-området i Jakobsberg och byggt en ny sträckning utmed järnvägen till Äggelundavägen i Barkarby. Längs hela sträckan har vi asfalterat och satt upp ny belysning, satt upp ett nytt räcke med mera.

Ny entré till pendeltågsstationen

Vi har byggt en ny stationsentré och gång- och cykeltunneln söder om den nuvarande stationen. Med det blir det något närmare till stationen för alla som bor i södra Jakobsberg. Entrén har en uppgång från en gång- och cykeltunnel under järnvägen som gör det enkelt ta sig mellan östra och västra Jakobsberg. Det finns trappor, rulltrappa och hiss till entrén som också har SL-spärrar och ett väntutrymme.

ramp_jakan_750x230.jpg

 

Nya broar

Vi har byggt en ny gång- och cykelbro mellan Passadvägen och Järfällavägen som gör det enklare att ta sig till och från Görvälns naturreservat i Järfälla. Vi har även förlängt gång- och cykeltunneln vid Historievägen och flyttat gång- och cykelvägen på Järfällavägen.


bro_jarfalla_750x230.jpg

Vi har rivit gång- och cykelbron vid Vasavägen och ersatt den med en ny och längre bro cirka 75 meter norrut. Bron har nu en längre och flackare ramp för ökad framkomlighet.

bro_vasavagen_750x230.jpg

 

Nu går tågen igen mellan Sundbyberg och Jakobsberg

Nu är vi klara med sommarens avstängning av Mälarbanan. Sedan den 4 juli har järnvägssträckan Sundbyberg och Jakobsberg varit avstängd men nu går tågen igen.

Vad arbetade vi med under sommarens avstängning?

Under avstängningen har vi utfört olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Till exempel miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar. Här nedan kan du läsa mer i detalj om de arbeten vi genomfört:

·         Vid stationen i Spånga har vi genomfört ledningsomläggningar, så kallade hammarborrningar.

·         I spårområdet mellan Spånga och Barkarby har vi målat bullerplank och justerat betongrännor.

·         I spårområdet Sundbyberg–Spånga har vi utfört geotekniska fältundersökningar. 

·         Vid spåret under Ulvsundavägen har vi rivit räls och grävt under järnvägen för en vattenledning.

·         Vi har även arbetat vid Bromstensvägen i höjd med djursjukhuset. Det innebär att vi har grävt gropar runt banvallen och sedan borrat in rör för vattenledning under banvallen.

·         I Sundbyberg har vi genomfört sprängningar på Stationsgatan i vårt arbetsområde nära spåret.

När är det dags för nästa avstängning?

Nästa gång vi stänger av järnvägen igen är fredag den 30 oktober till måndag den 2 november mellan Sundbyberg och Barkarby.

Tack för ditt tålamod under avstängningen

Vi behöver stänga av järnvägen ibland för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Vi förstår att avstängningarna påverkar många och att det blir besvärligt för dig som får längre restider. Därför vill vi tacka för ditt tålamod.

När du ska ut och resa, följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor. Skydda dig själv och andra från smittspridning - visa hänsyn när du reser.