Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg kör in på nya Kallhäll station.

Kallhäll

I Kallhäll är fyra nya spår i drift sedan 2016. Vi har också byggt en ny pendeltågsstation, nya gång- och cykelbroar, en landskapsbro och en gång- och cykelväg i området.

Ny gång- och cykelväg

Vi har byggt klart gång- och cykelvägen vid Görvälns naturreservat, Handformarvägen och Slammertorpsvägen. Vägen blev klar i början av juni 2020. Här ser du de gång- och cykelvägar vi byggt i området (röda vägar är nya, gröna är tidigare/befintliga vägar) :Karta Cykelväg i Kallhäll2_750x230px.jpgKarta Cykelväg i Kallhäll1_750x230px.jpg

Pendeltågsstationen är klar

Stationsentrén till den nya pendeltågsstationen i Kallhäll ligger på den nya gång- och cykelbron. Pendelstågsstationen har två plattformar som sitter ihop i norra änden och totalt sju spår. På spåren närmast plattformarna åker pendeltågen och på de två yttre spåren kör regional- och godståg. De två spåren mellan plattformarna är vändspår för pendeltågstrafiken. Söder om plattformarna finns också spår som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg.

Nya broar vid Kallhälls centrum

Vi har byggt en ny, flackare gång- och cykelbro vid Kallhälls centrum som förbinder centrumtorget och bussterminalen vid Görvälns naturreservat och Bolinders strand på västra sidan. På bron finns den nya stationsentrén, en ny cykelparkering och skärmtak mellan trapphuset till bussterminalen och entrén till stationshuset. Vi har också byggt en ny gångbro söder om stationen, en gång- och cykelväg väster om spåret och en gång- och cykelbro vid Kallhälls centrum.bro_kallhall_750x230.jpg

Landskapsbro och ny bro för Slammertorpsvägen

Vi har byggt en cirka 50 meter bred landskapsbro över järnvägen för människor och djur. Bron ligger strax norr om bron för Slammertorpsvägen. Vi har också byggt en ny bro söder om den gamla bron vid Slammertorpsvägen. Vi rev den gamla bron för att ge plats till de fyra nya spåren.
_landskapsbro 750x230.jpg