Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i Huvudsta

Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi för fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Genom en överdäckning av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan kan stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vi planerar att bygga järnvägen i en tunnel ovan mark från Frösundaleden och cirka 450 meter österut i riktning mot Stockholm. Det innebär att vi kommer att bygga en tunnel runt spåren, så kallad intunnling. Det blir en överdäckning av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan, vilket bygger bort den barriär som järnvägen utgör idag och frigör ytor för till exempel cykelvägar och mötesplatser. 

Pågående arbeten i Solna

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Solna behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan sommaren 2021 har vi börjat arbeta med ledningsnätet i Solna. Här nedan kan du läsa mer om vilka arbeten som är på gång i Solna just nu. 

Markundersökningar längs Ankdammsgatan

Med start måndagen den 1 november kommer vi utföra markprover längs Ankdammsgatan. Vi gör dessa arbeten för att utforska marken och samla fakta om jordens sammansättning och innehåll. Detta gör vi för att kunna planera utbyggnaden av järnvägen.

Vi kommer arbeta från korsningen Framnäsbacken/Ankdammsgatan till Ankdammsgatan 25. Arbetena startar 1 november och beräknas pågå i cirka en vecka.

Våra arbetstider är helgfria vardagar mellan klockan 07:00-19:00.

Arbeten på Oskarsrogatan i Solna

Vi arbetar just nu med att lägga om ledningar på Oskarsrogatan i Solna. Vi behöver göra dessa förberedande arbeten innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Solna. 

Våra arbetstider är främst helgfria vardagar mellan klockan 07:00-19:00. Vi beräknar att arbetena är klara under sommaren 2021.

Vi kommer längre fram att börja arbeta med ledningsomläggningar på Ankdammsgatan. Planering pågår och vi uppdaterar här när vi kommit längre i planeringen.


Vi kan behöva ta bort träd inom arbetsområdet

På grund av våra arbeten kan vi behöva ta bort träd inom vårt arbetsområde. Om det är träd som är biotopsskyddade tas de bort efter tillstånd från Länsstyrelsen. Träd som är biotopskyddade kommer vi att ersätta med nya träd när vi är klara med våra arbeten

Att träd är biotopskyddade innebär att de är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till värdefulla livsmiljöer. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort sådana träd.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Efter det har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen var granskning av järnvägsplanen, som skedde 2020, där vi visade var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi redovisade även samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Då vissa kompletteringar gjordes efter granskningen gick vi ut på en kompletterande granskning våren 2021. Även några mindre ändringar gjordes hösten 2021 och efter detta kommer planen skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under fliken Dokument här på sidan.