Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i Huvudsta

Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi för fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta.

Pågående arbeten i Solna

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Solna behöver vi göra förberedande arbeten. Därför behöver vi den närmaste tiden att arbeta med ledningsnätet i Solna. På denna sida kan du läsa mer om våra pågåen de arbeten i Solna.

 

Vi arbetar i spårområdet mellan Ankdamsgatan och Oscarsrogatan

Med start natten söndagen 4 juli klockan 02:30 kommer vi arbeta i spårområdet mellan Ankdammsgatan och Oscarsrogatan. Vi kommer arbeta etappvis fram till söndagen 8 augusti. Arbetet kommer delvis ske dygnet runt, då vi ska gräva oss igenom spårområdet och lägga ner tre olika typer av ledningar. Under vecka 28(12 juli) kommer vi påbörja pålningsarbeten som kan innebär en ökade bullernivåer för våra arbeten.

I augusti arbetar vi längs järnvägen i Solna Business Park och Huvudsta

Med start måndag den 16 augusti kommer vi att utföra markprover längs järnvägen. Vi kommer arbeta vid Solna Business Park, från Ekensbergbron fram till P-hus Solna Strand och längs järnvägen i Huvudsta, från Frösundaleden fram till Ankdammsgatan.

Vi gör dessa arbeten för att undersöka marken och planera utbyggnaden av järnvägen. Arbetena beräknas starta måndag 16 augusti och pågå i cirka en vecka.  Våra arbetstider är vardagar, mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vi göra markproverna för att samla fakta om jordens sammansättning och innehåll.

Arbeten på Ankdammsgatan i Solna

Under våren planerar vi att påbörjar ledningsomläggningar på Ankdammsgatan i Solna. Vi behöver göra dessa förberedande arbeten innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Solna. Vi börjar med att stängsla in vårt arbetsområde och sedan schakta, det vill säga att vi gräver i marken för att kunna börja lägga om ledningarna. Därefter kommer vi lägga om alla typer av ledningar så som vatten, avlopp, el och optoledningar. Arbetsområde på Ankdammsgatan är från Framnäsbacken och ungefär fram till Nybodagatan. Framkomligheten för fordonstrafik blir begränsad men gående och cyklister kommer alltid komma fram.

Våra arbetstider kommer främst vara helgfria vardagar mellan klockan 07:00-19:00 och arbetena på Ankdammsgatan planeras vara klara under sommaren 2021.

Vi kan behöva ta bort träd inom arbetsområdet

På grund av våra arbeten kan vi behöva ta bort träd inom arbetsområdet. Om det är träd som är biotopsskyddade tas de bort efter tillstånd från Länsstyrelsen. Träd som är biotopskyddade kommer vi att ersätta med nya träd när vi är klara med våra arbeten

Om träden är biotopskyddade innebär det att de är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till värdefulla livsmiljöer och därför krävs det tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort sådana träd.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

En del i processen att planera våra arbeten är analyser. Det handlar bland annat om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt. Tillståndsprocessen är mer komplex än vi tidigare bedömt vilket gör att nödvändiga tillstånd för att påbörja byggandet av järnvägsanläggningen försenats. Byggstarten av Mälarbanans tunnel och stationer genom Sundbyberg och Solna flyttas därför fram två år till 2024. Vi vet idag inte hur det påverkar sluttiden och kostnaden för projektet. Vi analyserar det och när vi är klara med analysen efter sommaren 2020 kommer vi berätta om resultatet.