Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i Huvudsta

Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi för fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta.

 

Vu avverkar riskträd

Fram till den 3 augusti avverkar vi riskträd på Ankdamsgatan i Huvudsta-Solna. Vi arbetar utanför säkerhetszon men inom spårområdet.

Vi stänger järnvägssträckan Jakobsberg - Sundbyberg i juli

  
Lördag den 4 juli klockan 02.30 till måndag den 27 juli klockan 04.30 stänger vi av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser när vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen.

 Under avstängningen utför vi olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Till exempel genomför vi miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar. Arbetena förekommer främst i Sundbyberg och Spånga och i spårområdet däremellan. Du som berörs av våra arbeten får särskild information via informationsblad och portanslag i ditt område.

De pendeltåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och de pendeltåg som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg. Regional- och fjärrtåg vänder i Bålsta. Tunnelbanan går från Hjulsta till och från Sundbyberg under hela avstängningen. Från Hjulsta går ersättningsbussar.

Du hittar information om ersättningstrafik på sl.se (extern webbplats) och på sj.se (extern webbplats).

Du kan prenumerera på störnings-sms via fliken Prenumerera här på vår webb. Det är kostnadsfritt inom Sverige. Följ oss även gärna på Instagram: @projektmalarbanan och på Facebook. Kontakta oss på 0771-921921 eller kontaktcenter@trafikverket.se om du har frågor.

Tack för ditt tålamod!

Nattarbete i spårområdet 

Under cirka åtta vardagsnätter mellan 10 och 21 augusti arbetar vi i spårområdet från Frösundaleden till strax bortom Huvudstagatan. Vi gör provborrningar för att undersöka marken. Vi borrar i jord och berg för att samla fakta om jordens sammansättning och bergets kvalitet. Vi gör dessa arbeten för att kunna planera utbyggnaden av järnvägen. Arbetstiderna för dessa arbeten är mellan klockan 00:30 och 04:30.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

En del i processen att planera våra arbeten är analyser. Det handlar bland annat om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt. Tillståndsprocessen är mer komplex än vi tidigare bedömt vilket gör att nödvändiga tillstånd för att påbörja byggandet av järnvägsanläggningen försenats. Byggstarten av Mälarbanans tunnel och stationer genom Sundbyberg och Solna flyttas därför fram två år till 2024. Vi vet idag inte hur det påverkar sluttiden och kostnaden för projektet. Vi analyserar det och när vi är klara med analysen efter sommaren 2020 kommer vi berätta om resultatet.