Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Spånga station.

Spånga

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. I Spånga har vi byggt ny plattform till Spånga station, nytt plattformstak och bullerdämpande skärmar till stationen, samt nya gång- och cykelvägar i området.

Arbeten som kvarstår

Vi är klara med våra stora arbeten med att bygga fyra spår på sträckan Spånga-Barkarby. De är i drift sedan slutet av 2019. Nu återstår mindre arbeten, bland annat behöver vi återställa de ytor som vi har använt under byggtiden. Vi bygger också, med start i början av år 2021, en ny gång- och cykeltunnel under spår och en ny kulvertering för Spångaån, arbeten som du kan läsa mer om lite längre ner på denna sida.

I december 2020 tog vi markprover i spår mellan Lidl och djursjukhuset.Nattarbeten Spånga 20 dec. 2020_med cirkel.png

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Spånga och Duvbo

Vi är i planeringsskedet av att fortsätta bygga ut järnvägen från Spånga till Duvbo. Vi ser nu över järnvägsplanen som under våren 2021 går ut på en andra granskning, för att alla berörda ska få ta del av förslaget och tycka till. Tidigast 2022 planerar vi sedan börja med förberedande arbeten inför utbyggnaden av järnvägen till fyra spår för denna sträcka och år 2023 börja arbeta med själva utbyggnaden. Läs mer om detta på vår sida om Bromsten/Solvalla/Duvbo

Ibland märks vi i ditt område och så här får du information

När vi arbetar med utbyggnaden av Mälarbanan behöver vi ibland utföra störande arbeten i närheten av järnvägen, så som till exempel provborrningar. Vi arbetar i första hand dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00. Våra arbeten låter ibland och ljuden kan då vara störande för dig som bor eller vistas i närheten av järnvägen.

Du som berörs får information om våra arbeten i ditt område. Bland annat skickar vi ut informationsblad eller sätter upp portanslag i berörda portar. Vi skickar också ut störnings-sms, som du får genom att via vår webb Prenumerera kostnadsfritt.

Du är också välkommen att kontakta oss om du störs av våra arbeten eller om du vill veta mer: Telefon: 0771-921 921, E-post: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Arbeten på Spånga station

Spånga station


Ny gång- och cykeltunnel

Vi planerar för en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Skogsängsvägen och Bromstensvägen. Den ska ersätta järnvägsövergången vid Fristadsvägen så att det blir tryggt och säkert för dig som går och cyklar mellan Bromsten och Spånga. Vi påbörjar dessa arbeten under första kvartalet 2021. 

Ny kulvert i Spångaån

Vi ska ersätta befintlig kulvert som leder Spångåns vatten under järnvägen med en ny, större kulvert. Detta på grund av utbyggnaden av järnvägen till fyra spår och förväntande, ökade flöden i Spångaån. Vi påbörjar dessa arbeten under första kvartalet 2021. Gc-tunnel och kulvert i Spånga E9947_750x400.png

Gång- och cykelväg öppen igen

Av säkerhetsskäl stängde vi den del av gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga medan vi (Trafikverkets Förbifart Stockholm) utförde arbeten där. Vägen är öppen igen sedan i början av november 2020.