Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Spånga station.

Spånga

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. De är i drift sedan 2019. I Spånga har vi även byggt ny plattform till Spånga station, nytt plattformstak och bullerdämpande skärmar till stationen, samt nya gång- och cykelvägar i området.

Arbeten delvis dygnet runt i juli

Mellan den 8–23 juli arbetar vi med att få den nya kulverten för Spångaån/Bällstaån på plats under järnvägen. Vi behöver arbeta långa dagar och ibland dygnet runt för att hinna klart under sommaravstängningen. 

De arbeten vi utför är att schakta bort jordmassor, förstärka marken med kalkcementpelare, borra spont och pålar samt återfylla med jord efter att kulverten är flyttad till sin plats under befintliga spår. Våra arbeten kan tidvis upplevas som bullrande och störande. Vi beklagar denna olägenhet.

Önskar du ersättningsboende under denna period, vänligen ring oss på telefonnummer 0771 921 921 eller mejla oss på projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Vi pausar tillfälligt våra spontningsarbeten för kulverten

Den 7 juni påbörjade vi spontningsarbeten för den nya kulverten för Bällstaån/Spångaån. Läs mer om dessa arbeten längre ner på sidan. Den 24 juni pausade vi dessa arbeten tillfälligt, då vi är väl medvetna om den stora olägenhet som de inneburit i form av störande ljud.

Vi utreder nu hur vi framöver ska kunna utföra dessa arbeten utan lika stor omgivningspåverkan. Vi återkommer med uppdaterad information inför att vi återupptar arbetena med en annan metod

Vi bygger ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo

I början av 2021 påbörjade vi förberedande arbeten för den fortsatta utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår, nu mellan Spånga och Duvbo.

Vi ser också över järnvägsplanen för denna sträcka. Den ska senare i år gå ut på granskning för att alla berörda ska få ta del av förslaget och tycka till.

Tidigast 2023 planerar vi starta arbetet med själva utbyggnaden av järnvägen till fyra spår på denna sträcka.

I början av år 2021 började vi bygga en ny gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga. Vi började också bygga en ny kulvert för Spångaån som ska möjliggöra kommande utbyggnad av Mälarbanan på denna sträcka. Dessa arbeten beräknas vara klara under år 2022.

 

Arbeten med kulverten i juni

Måndag den 7 juni påbörjar vi spontningsarbeten för den nya kulverten för Bällstaån/Spångaån. Vi spontar på en cirka 150 meter lång sträcka mellan järnvägen och husen på Nekvägen. Arbetet pågår i ungefär 5 veckor, måndagar till onsdagar klockan 07.00–19.00. Dessa lite längre arbetstider har vi valt för att kunna bli klara med våra arbeten så snabbt som möjligt. På torsdagar arbetar vi klockan 07.00–15.00. På fredagar utför vi andra arbeten, såsom svetsning och schaktning.

Spontning innebär att vi slår ner stålplåtar i marken som ska stötta upp kulverten, vilket kan upplevas som bullrande och störande. Du som bor i närheten har fått ett informationsblad i din brevlåda. Kontakta oss om du har frågor eller störs; se rutan Kontakta oss och få information nedan. Det går bra att besöka arbetsplatsen om du vill prata med oss som jobbar där; kontakta oss i så fall (se kontaktuppgifterna nedan).

Betongarbeten i juni
I juni påbörjar vi betongarbeten för kulverten, ett arbete som vi bedömer inte kommer att upplevas som störande.


Arbeten med gång- och cykeltunneln


Betongarbeten för gång- och cykeltunneln 

I slutet av maj påbörjade vi betongarbeten för gång- och cykeltunneln. Vi bedömer att arbetena inte upplevs som störande.

Vi leder om gång- och cykelväg när vi bygger kulverten

Från månadsskiftet maj/juni leder vi om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen och spåret mellan Bromsten och Spånga. Det gör vi på grund av bygget av den nya kulverten för Spångaån. Den tillfälliga vägen kommer att gå cirka 20 meter bredvid dagens gång- och cykelväg. Skyltar kommer visa hur du tar dig fram på den tillfälliga vägen. Vi beräknar att vi kan öppna upp den ordinarie gång- och cykelvägen igen under våren 2022. I kartan nedan kan du se hur vägen leds om.

Tack för ditt tålamod!

I bilden nedan är den tillfälliga gång- och cykelvägen markerad i grönt. Den turkos markeringen är tillfällig väg för byggtransport under tiden som gång- och cykelvägen leds om. Det röda, streckade området är vårt arbetsområde.Bromsten-Spånga_Omledning gc-väg_beskuren_750x800px.png

Andra aktörer i området


Kommunen bygger i området

Besök Bromstensstadens webb (extern webbplats) för att läsa om vilka arbeten Stockholms stad utför i området.

Läs om kommunens cykelväg förbi Spånga station (extern webbplats). 


Gång- och cykelväg stängd i sommar

Under juli stänger Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm gång- och cykelvägen mellan Spånga och Barkarby längs Mälarbanan. Läs mer här (länk).


Information och kontakt

När vi arbetar med utbyggnaden av Mälarbanan behöver vi ibland utföra störande arbeten i närheten av järnvägen. Då informerar vi dig som berörs via exempelvis brev eller portanslag. Men det finns andra sätt du kan få information på från oss; se fliken "Kontakta oss och få information" nedan.

Framkomlighet och störande arbeten

Vibrationer och ljud på grund av våra arbeten kan vara störande för dig som bor eller vistas i närheten av järnvägen.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger. Vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Vi arbetar exempelvis i första hand på dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vi ser också till att du alltid kan ta dig fram under byggtiden. Behöver vi leda om någon väg under delar av byggtiden informerar och skyltar vi.

Arbeten på Spånga station

Spånga station