Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Spånga station.

Spånga

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. I Spånga har vi byggt ny plattform och plattformstak till stationen, nya gång- och cykelvägar i området och bullerdämpande skärmar.

Nu går tågen igen mellan Sundbyberg och Jakobsberg

Nu är vi klara med sommarens avstängning av Mälarbanan. Sedan den 4 juli har järnvägssträckan Sundbyberg och Jakobsberg varit avstängd men nu går tågen igen.

Vad arbetade vi med under sommarens avstängning?

Under avstängningen har vi utfört olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Till exempel miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar. Här nedan kan du läsa mer i detalj om de arbeten vi genomfört:

·         Vid stationen i Spånga har vi genomfört ledningsomläggningar, så kallade hammarborrningar.

·         I spårområdet mellan Spånga och Barkarby har vi målat bullerplank och justerat betongrännor.

·         I spårområdet Sundbyberg–Spånga har vi utfört geotekniska fältundersökningar. 

·         Vid spåret under Ulvsundavägen har vi rivit räls och grävt under järnvägen för en vattenledning.

·         Vi har även arbetat vid Bromstensvägen i höjd med djursjukhuset. Det innebär att vi har grävt gropar runt banvallen och sedan borrat in rör för vattenledning under banvallen.

·         I Sundbyberg har vi genomfört sprängningar på Stationsgatan i vårt arbetsområde nära spåret.

När är det dags för nästa avstängning?

Nästa gång vi stänger av järnvägen igen är fredag den 30 oktober till måndag den 2 november mellan Sundbyberg och Barkarby.

Tack för ditt tålamod under avstängningen

Vi behöver stänga av järnvägen ibland för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Vi förstår att avstängningarna påverkar många och att det blir besvärligt för dig som får längre restider. Därför vill vi tacka för ditt tålamod.

När du ska ut och resa, följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor. Skydda dig själv och andra från smittspridning - visa hänsyn när du reser.

Vi stänger tillfälligt av en del av gång- och cykelvägen Barkarby-Spånga sommaren 2020

Under sommaren stänger vi tillfälligt den del av gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga. Det gör vi av säkerhetsskäl medan E4 Förbifart Stockholm (extern webbplats) utför arbeten där.

Tack för ditt tålamod!

Nu kvarstår mindre arbeten

Vi är klara med våra stora arbeten med fyra spår som är i drift på sträckan Spånga-Barkarby. Nu återstår mindre arbeten, bland annat behöver vi återställa ytor som vi har använt under byggtiden.

Arbeten på Spånga station

Ny gång- och cykeltunnel

Vi planerar också att bygga en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Skogsängsvägen och Bromstensvägen. Den ska ersätta järnvägsövergången vid Fristadsvägen så att det blir tryggt och säkert för dig som går och cyklar mellan Bromsten och Spånga. Vi återkommer med information om tider för detta. 

Ny kulvert i Spångaån

Vi planerar även att ersätta befintlig kulvert som leder vattnet från Spångån under järnvägen med en ny, större kulvert. Detta på grund av vår utbyggnad av järnvägen till fyra spår och förväntande, ökade flöden i Spångaån. Vi återkommer med information om tider för detta.

Ny gång- och cykelväg mellan Spånga och Bergslagsvägens bro

Vi har byggt en cirka 800 meter lång förlängning av gång- och cykelvägen längs järnvägen. Förlängningen sträcker sig längs med Lunda industriområde från Finspångsgatan i Spånga fram till gång- och cykelbron över järnvägen och koloniområdet. Efter bron fortsätter sedan vägen som tidigare fram till Bergslagsvägens bro.

Vi har även asfalterat, satt upp ny belysning och breddat gång- och cykelvägen längs hela sträckan så att den nu är cirka 5 meter bred.