Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Spånga station.

Spånga

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. De är i drift sedan 2019. I Spånga har vi även byggt ny plattform till Spånga station, nytt plattformstak och bullerdämpande skärmar till stationen, samt nya gång- och cykelvägar i området.

Vi bygger ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo

Med start i början av 2021 påbörjar vi våra förberedande arbeten för den fortsatta utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår, nu mellan Spånga och Duvbo.

Vi ser också över järnvägsplanen för denna sträcka. Den ska senare i år gå ut på granskning för att alla berörda ska få ta del av förslaget och tycka till. Tidigast 2023 planerar vi starta arbetet med själva utbyggnaden av järnvägen till fyra spår på denna sträcka.

Innan dess utför vi förberedande arbeten. I april 2021 började vi bygga en ny gång- och cykeltunnel och en ny kulvert för Spångaån som ska möjliggöra kommande utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår på denna sträcka.

Sprängningar för gång- och cykeltunneln i maj

Onsdag och fredag den 12 och 14 maj samt måndag och tisdag den 17 och 18 maj spränger vi för den nya gång- och cykeltunneln som vi bygger i området. Vi spränger vid tre, korta tillfällen per dag; cirka klockan 10.00, 12.00 och 14.00.

Nattarbete i spår mellan Spånga och Barkarby natt mot fredag 14 maj

För att öka spårstabiliteten mellan Spånga och Barkarby kompletterar vi med makadam i spåret. Detta arbete behöver vi utföra på natten när det inte går några tåg. Vi utför arbetet mellan klockan 00:40 och 04:10 på torsdag natt mot fredag den 14 maj.

Vi tippar då ut makadam som vi sedan plogar och jämnar ut. Arbetet kan upplevas som bullrande och störande. Längre ner på denna sida finns information om hur du når oss om du vill veta mer eller störs av våra arbeten.

Betongarbeten för gång- och cykeltunneln i maj

I mitten/slutet av maj börjar vi arbeta med betongarbeten för gång- och cykeltunneln. Vi bedömer att det inte kommer innebära något störande arbete.

Vi fortsätter sponta för gång- och cykeltunneln i maj

I mars började vi sponta för gång- och cykeltunneln. Arbetet utför vi vid djursjukhuset Evidensia och återvinningsstationen, och det innebär att vi slår ner stålplankor i marken som ska stötta upp tunnelväggarna.  Arbetet beräknas ta totalt cirka två månader och vi arbetar cirka en månad på vardera sida av spåret, en bit in i maj.

I maj fortsätter vi schakta

I april påbörjade vi förberedande schaktarbeten i området, då vi gräver inför markförstärkningar. Vi arbetar helgfria vardagar klockan 07:00-19:00 till mitten av maj.

Tack för ditt tålamod!

 

Bromstensstaden bygger i området

Besök Bromstensstadens webb (extern webbplats) för att läsa om vilka arbeten Stockholms stad utför i området. 

Gång- och cykelvägen Spånga-Barkarby är stängd mellan juli och september

Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm planerar för att stänga av gång- och cykelvägen längs Mälarbanan, mellan Spånga och Barkarby, under perioden juli till september. Läs mer här (länk).


Information och kontakt

När vi arbetar med utbyggnaden av Mälarbanan behöver vi ibland utföra störande arbeten i närheten av järnvägen. Då informerar vi dig som berörs via exempelvis brev eller portanslag. Men det finns andra sätt du kan få information på från oss; se fliken "Kontakta oss och få information" nedan.

Framkomlighet och störande arbeten

Vibrationer och ljud på grund av våra arbeten kan vara störande för dig som bor eller vistas i närheten av järnvägen.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger. Vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Vi arbetar exempelvis i första hand på dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vi ser också till att du alltid kan ta dig fram under byggtiden. Behöver vi leda om någon väg under delar av byggtiden informerar och skyltar vi.

Arbeten på Spånga station

Spånga station