Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Spånga station.

Spånga

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. I Spånga har vi byggt ny plattform och plattformstak till stationen, nya gång- och cykelvägar i området och bullerdämpande skärmar.

Nu kvarstår mindre arbeten

Vi är klara med våra stora arbeten med fyra spår som är i drift på sträckan Spånga-Barkarby. Nu återstår mindre arbeten, bland annat behöver vi återställa ytor som vi har använt under byggtiden.

Arbeten på Spånga station

Ny gång- och cykeltunnel

Vi planerar för en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Skogsängsvägen och Bromstensvägen. Den ska ersätta järnvägsövergången vid Fristadsvägen så att det blir tryggt och säkert för dig som går och cyklar mellan Bromsten och Spånga. Vi återkommer med information om tider för detta. 

Ny kulvert i Spångaån

Vi planerar även att ersätta befintlig kulvert som leder vattnet från Spångån under järnvägen med en ny, större kulvert. Detta på grund av vår utbyggnad av järnvägen till fyra spår och förväntande, ökade flöden i Spångaån. Vi återkommer med information om tider för detta.Gc-tunnel och kulvert i Spånga E9947_750x400.png

Ny gång- och cykelväg mellan Spånga och Bergslagsvägens bro

Vi har byggt en cirka 800 meter lång förlängning av gång- och cykelvägen längs järnvägen. Förlängningen sträcker sig längs med Lunda industriområde från Finspångsgatan i Spånga fram till gång- och cykelbron över järnvägen och koloniområdet. Efter bron fortsätter sedan vägen som tidigare fram till Bergslagsvägens bro.

Vi har även asfalterat, satt upp ny belysning och breddat gång- och cykelvägen längs hela sträckan så att den nu är cirka 5 meter bred.


Gång- och cykelvägen är nu öppen igen

Av säkerhetsskäl stängde vi den del av gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga medan Förbifart Stockholm utförde arbeten där. Vägen är öppen igen sedan i början av november 2020.