Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Spånga station.

Spånga

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. I Spånga har vi byggt ny plattform och plattformstak till stationen, nya gång- och cykelvägar i området och bullerdämpande skärmar.

Vi stänger järnvägssträckan Jakobsberg - Sundbyberg i juli

Lördag den 4 juli klockan 02.30 till måndag den 27 juli klockan 04.30 stänger vi av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser när vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen.

Under avstängningen utför vi olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Till exempel genomför vi miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar. Arbetena förekommer främst i Sundbyberg och Spånga och i spårområdet däremellan:

• I Spånga gör vi ledningsomläggningar vid stationen, så kallade hammarborrningar, den 13-17 juli.  Se mer under rubriken "Arbeten under spåret i närheten av Spånga station" nedan.
• I spårområdet mellan Spånga och Barkarby målar vi bullerplank och justerar betongrännor med hjälp av en maskin. Arbetet sker på dagtid och är inte störande.
• I spårområdet Sundbyberg–Spånga utför vi geotekniska fältundersökningar med borrmaskin. 
• Vid spåret under Ulvsundavägen river vi räls och gräver under järnvägen för en vattenledning. Vi arbetar även vid Bromstensvägen i höjd med djursjukhuset. (Se mer information nedan.) Därefter behöver vi återställa spåranläggningen.

Du som berörs av dessa arbeten får särskild information via informationsblad och portanslag i ditt område.

De pendeltåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och de pendeltåg som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg.  Regional- och fjärrtåg vänder i Bålsta. Tunnelbanan går från Hjulsta till och från Sundbyberg under hela avstängningen. Från Hjulsta går ersättningsbussar. 

Du hittar information om ersättningstrafik på sl.se (extern webbplats) och på sj.se (extern webbplats).

Du kan prenumerera på störnings-sms via fliken Prenumerera här på vår webb. Det är kostnadsfritt inom Sverige. Följ oss även gärna på Instagram: @projektmalarbanan och på Facebook.

Tack för ditt tålamod!

Vi stänger del av gång- och cykelväg Barkarby-Spånga till september

Vi stänger den del av gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga från maj till september 2020. Det gör vi av säkerhetsskäl medan Förbifart Stockholm utför arbeten där.

Arbeten vid Bromstensvägen i sommar

Vi planerar att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Bromstensvägen i höjd med djursjukhuset. Därför behöver vi gräva gropar runt banvallen och sedan borra in rör för vattenledning under banvallen. Arbetet görs under sommaravstängningen 4-27 juli. Förhoppningsvis stör vi inte dig som bor eller är verksam i närheten då vi arbetar längre bort. Vi arbetar dagtid, vardagar.

Arbeten under spåret i närheten av Spånga station

Vi planerar att hammarborra en ledning under spåret i närheten av Spånga station mellan den 13 och 17 juli. Arbetstiderna är klockan 07:00 – 21:00. Hammarborrningen innebär att vi slår stålrör genom marken under järnvägen och arbetet kan medföra störande ljud.

Tack för ditt tålamod!

Nu kvarstår mindre efterarbeten

Vi är klara med våra stora arbeten i området och fyra spår är i drift på Sträckan Spånga-Barkarby. Nu återstår mindre efterarbeten:

  • Vi arbetar med ledningar vid Hjulsta grönområde fram till våren 2020.
  • I vår slutjusterar vi spåren längs sträckan.
  • Vi behöver återställa ytor som vi har använt under byggtiden.
Arbeten på Spånga station

Ny gång- och cykelväg mellan Spånga och Bergslagsvägens bro

Vi har byggt en cirka 800 meter lång förlängning av gång- och cykelvägen längs järnvägen. Förlängningen sträcker sig längs med Lunda industriområde från Finspångsgatan i Spånga fram till gång- och cykelbron över järnvägen och koloniområdet. Efter bron fortsätter sedan vägen som tidigare fram till Bergslagsvägens bro.

Vi har även asfalterat, satt upp ny belysning och breddat gång- och cykelvägen längs hela sträckan så att den nu är cirka 5 meter bred.

Gång- och cykelvägen stängs i sommar mellan Bergslagsvägens bro och Barkarby

Under sommaren 2020 behöver vi stänga av sträckan mellan Bergslagsvägens bro och vidare mot Barkarby, där E4 Förbifart Stockholm behöver utföra arbeten. När sommarens arbeten är avslutade i september öppnar vi igen. Då är gång- och cykelvägen helt färdigbyggd.

Mer information finns på projekt E4 Förbifart Stockholms webbplats (öppnas i nytt fönster).