Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga

Vi bygger en gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Bromsten och Spånga. Tunneln ska ersätta dagens planfria korsning (järnvägsövergång) över spåren vid Fristadsvägen och ska göra det smidigare och tryggare för dig att ta dig fram.

Vi påbörjar arbetet med gång- och cykeltunneln under första kvartalet 2021.

Tunneln kommer att gå mellan Bromstensvägen i Spånga och Skogsängsvägen i Bromsten där den kommer ansluta direkt mot den nya Bromstensstaden. Vi anlägger tunneln en bit längre bort än dagens korsning (vid Fristadsvägen), cirka 500 meter närmare Spånga station. 

Vi beräknar att gång- och cykeltunneln är färdig under år 2022.

Framkomlighet och störningar under byggtiden

Vi ser till att du kan ta dig fram under hela byggtiden. När vi under delar av byggtiden leder om den befintliga gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen/spåret, så informerar vi och sätter upp skyltar. Här ser du hur vi leder om gång- och cykelvägen under 2021-2022.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger och vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Telefon: 0771 921921, e-post: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Vi börjar med spontning

Det första vi gör är att slå ner stålplankor i marken, spontar, som ska stötta upp tunnelväggarna. Det börjar vi med i början av mars, i närheten av djursjukhuset och återvinningsstationen. Arbetet beräknas ta totalt cirka två månader och vi arbetar cirka en månad på vardera sida av spåret, till slutet av maj.

Sponten gör att vi kan gräva och transportera bort massor för att på ett säkert sätt komma ned till bottennivån för tunneln. Det arbetet kommer att bullra: Vi gör vad vi kan för att inte störa och vi utför kontinuerligt mätningar under tiden för att kontrollera att arbetet inte påverkar omgivningen för mycket.

Så här ska tunneln bli

Gång- och cykeltunneln är tänkt att bli cirka 20 meter lång och utanför tunneln kommer det att finnas trappor upp till omgivande marknivå. Längs ena sidan på ramperna kommer vi att bygga gradänger med inbyggda planteringslådor, som kommer att förses med växtlighet. Det kommer även att anordnas ett antal vilplan med sittplatser längs ramperna.Bild gc-tunnel under spår_750x230px.jpg

Här ser du läget för gång- och cykeltunneln, samt den nya kulverten som vi bygger för Spångaån:GC-tunnel och kulvert_karta_750x500px.png


Kommunens arbeten i området

Bromstensstadens webb (extern webbplats) kan du se vad Stockholms stad bygger i området.