Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga

Vi bygger en gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Bromsten och Spånga. Tunneln ska ersätta dagens planfria korsning, järnvägsövergång, över spåren vid Fristadsvägen. Den ska göra det smidigare och tryggare för dig att ta dig fram.

Tunneln kommer att gå en bit längre bort än dagens korsning vid Fristadsvägen, cirka 500 meter närmare Spånga station, mellan Bromstensvägen och Skogsängsvägen. Den kommer att ansluta direkt mot den nya Bromstensstaden.

Tunneln blir färdig under år 2022.

Störningar under byggtiden

Hur du kontaktar oss

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger och vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Telefon: 0771 921921, e-post: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Tillfällig omledning av gång- och cykelväg

Vi ser till att du kan ta dig fram under hela byggtiden. Under delar av byggtiden leder vi om den befintliga gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen och spåret, när vi bygger en ny kulvert i området. Skyltar visar hur du tar dig fram. Här (länk till webbsida om kulverten) ser du hur vägen leds om.

Spontningen låter

Det första vi gör är att slå ner stålplankor i marken, spontar, som ska stötta upp tunnelväggarna. Det började vi med under våren 2021. Sponten gör att vi kan gräva och transportera bort massor för att på ett säkert sätt komma ned till bottennivån för tunneln. Arbetet bullrar, och vi gör vad vi kan för att inte störa och påverka omgivningen för mycket. Vi utför kontinuerliga bullermätningar.

Så här går arbetet till 

Gång- och cykeltunneln är tänkt att bli cirka 20 meter lång. Utanför tunneln kommer det att finnas ramper med trappor upp till omgivande marknivå. Längs ena sidan av ramperna, som vi började bygga i september 2021, kommer vi att bygga gradänger med inbyggda planteringslådor. Dessa kommer senare att förses med växtlighet. Det kommer även att anordnas ett antal vilplan med sittplatser längs ramperna. Bygget av ramperna pågår till våren 2022.

I november 2021 borrade vi ner pålar i marken för att förankra gång- och cykeltunneln och förhindra att den flyttar på sig. Efter årsskiftet fortsätter vi att bygga gång- och cykeltunneln, bland annat utför vi betongarbeten.

Bild gc-tunnel under spår_750x230px.jpgHär ser du läget för tunneln samt för den nya kulverten för Spångaån, som vi också bygger i området:GC-tunnel och kulvert_karta_750x500px.png


Kommunens arbeten i området

Bromstensstadens webb (extern webbplats) kan du se vad Stockholms stad bygger i området.