Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny kulvert för Spångaån

Vi bygger en ny kulvert för Bällstaån/Spångån som rinner genom området. Vi ersätter dagens befintliga kulvert med en ny, större kulvert som ska som leda åns vatten under järnvägen.

Den nya kulverten bygger vi på grund av utbyggnaden av järnvägen och för att klara av de förväntande ökade flödena i ån. Vi kommer att placera den nya kulverten norr om befintligt läge.

Vi bygger också en gång- och cykeltunnel som ska ersätta dagens gång- och cykelväg mellan Bromstensstaden och övriga Spånga.

Framkomlighet och störningar under byggtiden

Vi ser till att du alltid kommer fram under byggtiden. Gång- och cykelbanan vid Fristadsvägen kommer att vara öppen under byggnationen.

Behöver vi leda om någon väg under delar av byggtiden informerar vi och sätter upp skyltar.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger och vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Telefon 0771 921 921, epost projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Vi påbörjar arbetet under det första kvartalet 2021 och beräknar att kulverten står klar under år 2022.

I mitten av april börjar vi med förberedande schaktarbeten innan vi fortsätter med att göra markförstärkningar för kulverten. 

Här ser du läget för den nya kulverten och den nya gång- och cykeltunneln som vi också bygger i området:GC-tunnel och kulvert_karta_750x500px.png

Bromstensstadens (Stockholms stads) arbeten i området

Besök även Bromstensstadens webb (extern webbplats) för information om deras arbeten i området.