Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny kulvert för Spångaån

Vi bygger en ny kulvert för Bällstaån/Spångån som rinner genom området. Vi ersätter dagens befintliga kulvert med en ny, större kulvert som ska som leda åns vatten under järnvägen.

Den nya kulverten bygger vi på grund av utbyggnaden av järnvägen och för att klara av de förväntande ökade flödena i ån. Vi kommer att placera den nya kulverten norr om befintligt läge. Vi påbörjade arbetet under det första kvartalet 2021 och beräknar att kulverten står klar under år 2022.

I april påbörjade vi förberedande schaktarbeten för kulverten. Därefter fortsätter vi med att göra markförstärkningar samt spontnings- och betongarbeten.

Vi bygger också en gång- och cykeltunnel som ska ersätta dagens gång- och cykelväg mellan Bromstensstaden och övriga Spånga.

Vi pausar tillfälligt våra spontningsarbeten för kulverten

Den 7 juni påbörjade vi spontningsarbeten för den nya kulverten för Bällstaån/Spångaån. Läs mer om dessa arbeten nedan.

Den 24 juni pausar vi dessa arbeten tillfälligt, då vi är väl medvetna om den stora olägenhet som de inneburit i form av störande ljud. Vi utreder nu hur vi framöver ska kunna utföra dessa arbeten utan lika stor omgivningspåverkan.

Vissa av våra arbetsmoment kan ibland kan upplevas som störande och vi arbetar ständigt för att minimera all påverkan på omgivningen. Spontning innebär att vi vibrerar ner stålplåtar i marken som ska stötta upp marken inför utgrävning för kulverten. Detta arbetsmoment ger upphov till buller kring den cirka 150 meter långa sträcka som vi spontar på, mellan järnvägen och husen på Nekvägen. Vi har hittills utfört jobbet under arbetstider som ska kunna ge en längre tyst period i samband med helgerna. Nu ser vi över vilket arbetssätt vi ska använda för att inte fortsättningsvis skapa olägenhet.

Vi återkommer med uppdaterad information inför att vi återupptar arbetena, men med en annan metod.

Framkomlighet och störningar under byggtiden

Vi ser till att du alltid kommer fram under byggtiden. Vi leder tillfälligt om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen; läs mer längre ner på denna sida.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger, och vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Du når oss på telefon 0771 921 921, och via epost: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Vi spontar hela juni

Måndag den 7 juni påbörjar vi spontningsarbeten för kulverten på en cirka 150 meter lång sträcka mellan järnvägen och husen på Nekvägen. Arbetet pågår cirka 5 veckor, måndagar till onsdagar klockan 07.00–19.00 och torsdagar klockan 07.00–15.00. På fredagar utför vi andra arbeten, såsom svetsning och schaktning.

Spontning innebär att vi slår ner stålplåtar i marken som ska stötta upp kulverten, vilket kan upplevas som bullrande och störande. Du som bor i närheten har fått ett informationsblad i din brevlåda. Kontakta oss om du har frågor eller störs; se sidan Kontakta oss och få information (länk).

Vi leder om gång- och cykelväg när vi bygger kulverten

På grund av bygget av kulverten behöver vi från månadsskiftet maj/juni leda om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen och spåret mellan Bromsten och Spånga. 

Den tillfälliga vägen kommer att gå cirka 20 meter bredvid dagens gång- och cykelväg. Skyltar kommer visa hur du tar dig fram på den tillfälliga vägen. 

Vi beräknar att vi kan öppna upp den ordinarie gång- och cykelvägen igen under våren 2022.

I bilden nedan är den tillfälliga gång- och cykelvägen markerad i grönt. Den turkos markeringen är tillfällig väg för byggtransport under tiden som gång- och cykelvägen leds om. Det röda, streckade området är vårt arbetsområde.Bromsten-Spånga_Omledning gc-väg_beskuren_750x800px.png
Här ser du läget för den nya kulverten och den nya gång- och cykeltunneln som vi
också bygger i området:GC-tunnel och kulvert_karta_750x500px.png

Kommunens arbeten i området

Besök även Bromstensstadens webb (extern webbplats) för information om deras arbeten i området.