Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny kulvert för Spångaån

Vi ersätter dagens befintliga kulvert för Bällstaån/Spångån med en större kulvert som ska som leda åns vatten under järnvägen.

Den nya kulverten bygger vi på grund av utbyggnaden av järnvägen och för att klara av de förväntande ökade flödena i ån. Den nya kulverten placeras norr om befintligt läge. Vi  beräknar att kulverten är klar under år 2022.

Framkomlighet och störningar under byggtiden
Vi ser till att du alltid kommer fram under byggtiden. Vi leder tillfälligt om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen och visar med skyltning hur du tar dig fram; läs mer om det längre ner på denna sida.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger, och vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Du når oss på telefon 0771 921 921, och via epost: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Våra arbeten med kulverten

Under våren 2021 påbörjade vi bygget av kulverten. Då började vi med att schakta (gräva i marken) och göra markförstärkningar. Därefter har vi påbörjat spontnings- och betongarbeten.

Bild över bygget av kulverten i juli 2021Bild till webb kulvert från sidan 750x230px.jpg

Här ser du läget för kulverten och även för gång- och cykeltunneln som vi bygger i området:Gc-tunnel och kulvert i Spånga E9947_750x230.png

På grund av kulvertbygget behöver vi leda om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen och spåret mellan Bromsten och Spånga.

Den tillfälliga vägen går cirka 20 meter bredvid dagens gång- och cykelväg. Skyltar visar hur du tar dig fram på den tillfälliga vägen.

Vi beräknar att vi kan öppna upp den ordinarie gång- och cykelvägen igen under våren 2022.

I kartan nedan är den tillfälliga gång- och cykelvägen markerad i grönt. Den turkos markeringen är tillfällig väg för byggtransport under tiden som gång- och cykelvägen leds om. Det röda, streckade området är vårt arbetsområde.

Bromsten-Spånga_Omledning gc-väg_beskuren_750x800px.png

 

Kommunens arbeten i området

Besök även Bromstensstadens webb (extern webbplats) för information om deras arbeten i området.