Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel och planerad byggstart är tidigast 2022. Under 2019 fortsätter vi att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Vi arbetar i första hand vardagar mellan klockan 7 och 22. Under byggtiden för våra ledningarbeten kommer vi göra följande:

Järnvägsgatan/Stationsgatan 

Inför att vi ska lägga om ledningar i marken under Stationsgatan behöver vi stänga av rampen ner till gångtunneln från Järnvägsgatan. Den befintliga rampen kommer att ersättas av en ny trappa.  Vi började våra arbeten i Stationsgatan i april 2019 och fortsätter under cirka ett års tid. Hissen kommer att vara kvar och vara tillgänglig under byggtiden.

Vi stänger av övergångsstället och busshållplatsen (närbuss) vid korsningen Järnvägsgatan/Stationsgatan. Det gör vi för att ge plats åt våra arbeten med den tillfälliga trappan till gångtunneln. Övergångsstället kommer tillbaka när den tillfälliga trappan tas i bruk. Busshållplatsen är tillfälligt avstängd. 

Bron vid Löfströms allé

Under sommaren 2019 påbörjar vi ledningsarbeten på bron vid Löfströms allé. Vi behöver därför stänga av gångbanan på ena sidan bron mot Solvalla. Det innebär att du inte kan ta dig fram som vanligt och att du kan komma att höra ljud som kan upplevas som störande. Gång- och cykelbanan på den andra sidan bron mot Sundbyberg centrum kommer vara öppen.

Vi behöver också stänga av ett körfält på bron. Det gör vi för att lägga ledningar på gång- och cykelbanan och kunna använda ett körfält som arbetsområde. Det innebär att det kommer finnas ett körfält i vardera riktning.

Löfströmsvägen

Vi kommer göra ledningsomläggningar i etapper på gång- och cykelvägen på Löfströmsvägen. Vi börjar arbeta efter sommaren 2019. Du kommer alltid kunna ta dig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms Allé bro.

Järnvägsgatan/Löfströms allé

Vi har börjat lägga om ledningar under gång- och cykelvägen tvärs över Järnvägsgatan i närheten av bron vid Löfströms allé.  Arbetet sker i etapper och gör att framkomligheten är begränsad. Du kan ta dig fram till entréerna vid fastigheterna som vanligt.

Vi har behövt ställa våra byggbodar och platskontor på parkeringsplatsen i närheten av Järnvägsgatan 72-74. Därför stängde Sundbybergs stad parkeringsplatsen för allmänheten den 10 juni 2019. Parkering hänvisas till omgivande gator.

Järnvägsgatan

Vi planerar börja arbeta på Järnvägsgatan under 2020, då vi stänger av delar av gatan för trafik i olika etapper. Vi återkommer med information här på webben om vilka datum och delar av gatan som stängs av. Du kommer alltid kunna ta dig fram till din fastighetsentré.


Se mer information på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).