Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. När järnvägen dras under jord kan helt nya stadslandskap växa fram. Det skapar möjligheter för boende, näringsliv och bostadsbyggande.

Nattarbeten korsningen Sturegatan-Stationsgatan

Den 10 januari 2022 börjar vi att arbeta med ledningsomläggningar i korsningen Sturegatan-Stationsgatan. Arbetet innebär att vi byter ut en gammal ledning då den är i dåligt skick. Vi beräknar vara klara den 2 februari 2022.

Vi kommer att arbeta tre nätter i veckan.

Grävningsarbeten korsningen Sturegatan-Esplanaden

Med start den 6 december kommer vi att ställa ut avstängningsmaterial i korsningen Sturegatan – Esplanaden. Detta för att göra om korsningen för att passa trafikflödet bättre.

Arbetet kommer pågå under 9 veckor. Under tiden arbete pågår kommer bilar och gående att kunna ta sig fram genom korsningen.

Pågående arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga själva tunneln behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi framför allt med att lägga om ledningar under marken. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid. Här nedanför beskriver vi i detalj hur och var vi arbetar. Genom att klicka på plustecknen här nedanför kan du följa arbetet gata för gata. 

Under påsken 2021 monterade vi en ledningsbrygga över järnvägsspåret vid Esplanaden. Ledningsbryggan behövs för att vi ska kunna fortsätta med våra arbeten då vi behöver flytta på alla befintliga ledningar som är nergrävda i Esplanaden och som korsar järnvägen. Det löser vi nu genom att låta ledningarna gå ovanför marken via ledningsbryggan.

Nu när ledningsbryggan är på plats behöver vi cirka sex månader för att koppla om alla ledningar som placeras i bryggan. Ledningsbryggan behövs även för att vi ska kunna ta befintliga ledningar som idag ligger under spåret ur drift. Ledningarna behöver tas ur drift för att vi framöver ska kunna utföra tunnelarbeten och arbeten med tillfälligt spår.

Arbetena på Esplanaden innebär att det är begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

Vad gör vi på Järnvägsgatan just nu?

I mitten av november 2020 började vi med olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Dessa arbeten, som du kan läsa mer om nedan, beräknas pågå till och med 2022.

Karta som visar vart vi kommer arbeta på Järnvägsgatan från november och ett och cirka ett halvt år framåt
Våra arbeten på Järnvägsgatan startade i mitten av november 2020 och kartan visar var vi arbetar. 

Ursviksvägen – Fredsgatan, röd markering i kartan

På sträckan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan är vi nu klara och har lämnat tillbaka området till kommunen.

Mellan Starrbäcksgatan och Fredsgatan arbetar vi fortfarande med att lägga om ledningar. Här arbetar vi med både grunda och djupa schakt och lägga om alla typer av ledningar. Från den 6 september har vi utöka arbetsområdet vid korsningen Starrbäcksgatan/Järnvägsgatan. Korsningen är helt avstängd för genomfart för gång- och cykeltrafik på den södra sidan mot järnvägsspåret. 

Vi beräknar att våra arbeten med ledningsomläggningar mellan Starrbäcksgatan och Fredsgatan preliminärt kommer vara klara till årsskiftet 2021/2022. Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:00-19:00 på helgfria vardagar.

Korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan är öppnen för fordonstrafik.

Tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Arbetar vi närmast fasad kommer vi att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer.

 

Fredsgatan – Esplanaden, orange markering i kartan

Sedan december utför vi spontningsarbeten på sträckan Esplanaden- Fredsgatan. Spontning innebär att vi bygger en stödkonstruktion för att kunna gräva djupare. Vi kommer att arbeta etappvis från Esplanaden och röra oss mot Fredsgatan. Det handlar om etappområden som är 30-60 meter och dessa områden kommer vara helt avstängda för trafik. Vändplatser kommer att finnas vid båda sidor av avstängningen. In- och utfarter till vissa enskilda fastigheter kommer att påverkas. Berörda fastighetsägare informeras separat om detta.

Våra arbetet med spontningen kommer att pågå till våren 2022. Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:00-19:00 på helgfria vardagar.   

Läs gärna de Frågor och Svar vi sammanställt om denna spontning. Frågorna ställdes av närboende/näringsidkare vid vår digitala frågestund i oktober. 

När vi är klara med spontarbetena kommer vi genomföra djupare schakt och sprängningar. Detta för att kunna göra ledningsomläggningar för bland annat vatten och avlopp. När vi gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden, inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan, preliminärt att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. 

Inga pågående arbeten för tillfället.

Vi arbetar just nu med ledningsomläggningar på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan. Vi utför våra ledningsomläggningar på Stationsgatan till större del i mitten av Stationsgatan. Det är framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan. 

Arbetena utförs främst under dagtid mellan klockan 07:00-19:00, i annat fall meddelar vi dig i god tid.
Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

På grund av våra fjärrvärmearbeten i detta område har vi behövt fälla ett träd inom arbetsområdet. Det är ett träd som stod längst uppe i hörnan vid korsningen Stationsgatan/Sturegatan som vi tagit bort. Vi kommer återplantera träd i närheten när vi är klara med våra arbeten.

Karta som visar vårat arbetsområde på Stationsgatan
Den orangea markeringen i kartan visar vårt arbetsområde. Det är framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan.  

Kommande arbeten på Stationsgatan

När vi är färdiga med dessa ledningsomläggningar kommer vi tillbaka för att förbereda för att sätta upp en ledningsbrygga samt utföra tillhörande ledningsomläggningar. Ledningsbryggan som kommer gå från Stationsgatan över spåren till Sundbybergs torg planeras att lyftas på plats under sommaravstängningen 2022.

Vi beräknar att starta med dessa arbeten till våren 2022 men vi informerar här på vår webb om det sker förändringar. 

Vad har vi gjort tidigare på Stationsgatan?

Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Enkelriktat för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan

Efter att det varit stängt för fordonstrafik har vi nu öppnat för enkelriktad trafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg har vi dubbelriktat trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken på Järnvägsgatan är nu flyttad till Sturegatan. 

 

Våra arbetstider

Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Våra arbetsområden

Vi får ibland frågor om varför vårt arbetsområde ser ut att vara större än vad själva arbetet kräver. Det är för att vi ska kunna utföra våra arbeten på ett säkert sätt och inte komma i kontakt med oskyddade trafikanter. Hur en arbetsplats ska se ut regleras via en Trafikanordningsplan (TA-plan). En TA-plan är en ritning över trafiksäkerhetslösningar för en trygg och säker arbetsplats. Planen granskas och godkänns av den kommun som arbetet sker i, i det här fallet Sundbyberg.

I en TA-plan ska oskyddade trafikanter alltid prioriteras. Vi försöker ”dirigera om” oskyddade trafikanter så få gånger som möjligt. Lastbilar och grävmaskiner i området behöver också ett större område för att kunna arbeta säkert och inte komma i kontakt med oskyddade trafikanter. Genom att stänga av ett större område kan vi också planera för att utföra flera olika arbeten i området samtidigt, det vill säga vi behöver inte stänga av samma område flera gånger och därmed påverka allmänheten vid flera tillfällen. En fördel med att stänga av ett lite större område är alltså att våra arbeten går snabbare att utföra och att vi därmed har en mindre påverkan på omgivningen.