Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2020 fortsätter vi med förberedande arbeten som att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Vi beskriver dessa arbeten i mer detalj nedan.  Vi arbetar vardagar mellan klockan 7:00 och 22:00, men i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före 19:00.

Vad händer på Stationsgatan? 

Med start under april 2020 kommer vi påbörja arbetet med spontning på Stationsgatan i Sundbyberg. Arbetstiderna kommer vara 07:00-19:00 under denna period. Vi kommer kontinuerligt uppdatera närboende och berörda som bedriver verksamhet i området hur arbetet fortskrider.

Spontningsarbetet är beräknat att ta cirka 8 veckor. Parallellt med detta arbete så kommer vi gjuta brunnar inom samma arbetsområde. När dessa moment är klara kommer ett arbete med ledningsomläggningar ta vid, där befintliga ledningar kopplas ihop med de nya brunnarna.

Det nuvarande ledningsarbetet på Stationsgatan kommer att pågå till första kvartalet 2021. Detta förutsätter emellertid att det inte sker några förändringar i de förutsättningar som tidsplaneringen grundar sig på.

Under hösten 2020 kommer det utföras ledningsomläggningar i korsningen Stationsgatan/Sturegatan.

När vi är klara med det pågående ledningsarbetet återstår en del förberedande arbeten. Vi kommer bland annat att behöva lägga nya ledningar samt montera en ledningsbrygga på stationsgatan. På ledningsbryggan lägger vi de ledningar som inte kan gå under järnvägen när vi arbetar med tunneln. Dessa arbeten kommer preliminärt att starta under vinter 2021/2022

Dessa arbeten är en del av projekteringsstadiet för kommande arbeten. Detta innebär att tidplanen för de olika arbetsmomenten kan komma att ändras.

På Stationsgatan har vi redan rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden.

Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. Du kan prenumerera på sms om våra planerade störningar: Du registrerar ditt mobilnummer via Prenumerera i menyraden till höger på vår webb, www.trafikverket.se/malarbanan. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige. 

Vad händer vid Löfströms allé och Löfströmsvägen?

Natten mellan torsdag-fredag 19-20 april, från klockan 00.00 till 06.00, fortsätter vi vårt arbete med schaktning på Löfströms allé. Vi kommer då flytta cirka 50 meter betongbarrier till det aktuella arbetsområdet. Anledningen till att vi måste utföra arbetet nattetid är att vi vill störa trafiken så lite som möjligt.

Den 24-25 mars planerar vi att arbeta mellan 07:00-22:00 på Järnvägsgatan i höjd med Lövströms allé bro. De arbeten som kan komma att utföras efter kl. 19.00 är lyft och svetsning av vattenledning.  

Vid Löfströms allé utför vi ledningsarbeten i den befintliga gång- och cykelvägen. Vi har därför gjort en temporär gång- och cykelväg. Du kan alltid ta dig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro.

För att kunna utföra våra arbeten har vi också stängt av ett körfält och gångbanan på ena sidan bron mot Solvalla. Gång- och cykelbanan på den andra sidan bron mot Sundbyberg centrum är öppen. Vi använder det avstängda körfältet som arbetsområde för att kunna lägga ledningar på den avstängda gång- och cykelbanan.  Vi har också byggt en tillfällig cirkulationsplats vid Järnvägsgatan.

Under våren 2020 leder vi om gång- och cykelvägen mellan Löfströmsvägen och Löfströms allé (Marabouparken). Arbetet kan låta i perioder och under några veckor behöver du gå en annan, markerad väg för att komma till fastighetens entréer i Marabouparken. Alla entréer till Marabouparken är tillgängliga. Restaurangen Dolks Kök och utställningen har öppet som vanligt. 

Vi fortsätter utföra ledningsarbeten under 2020 på Löfströms allé och Löfströmsvägen.  Arbetena kommer vara klara sommaren 2020.

Vad händer på Järnvägsgatan?

18-25 mars planerar vi att provborra på Järnvägsgatans södra ände i närheten av Fabriksgränd och Ekensbergsvägen. Våra arbeten innebär att vi borrar i jord och berg för att samla fakta om jordens sammansättning och bergets kvalitet.

Vad händer vid Signalfabriken/Vasagatan?

Den 16 mars till 8 maj stänger vi Vasagatan för biltrafik.

Från den 16 mars till sommaren 2020 arbetar vi med ledningsarbeten i Vasagatan. Vasagatan behöver då stängas av för biltrafik fram till den 8 maj. Gång- och cykeltrafikanter kommer alltid kunna ta sig fram till/på Vasagatan. Våra arbeten i Vasagatan beräknas vara klara till sommaren 2020.

Vad händer på Sturegatan?

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Vi behöver flytta all busstrafik från Järnvägsgatan till Sturegatan. Vi planerar därför att bygga på Sturegatan under det första halvåret 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är sommaren 2020. Vi informerar mer utförligt om arbetena när planeringen är klar. 

Informationsblad går löpande ut till boende och verksamma. Där beskriver vi våra pågående och kommande arbeten i de berörda områdena.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området Nya stadskärnan. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).

En del i processen att planera våra arbeten är analyser. Det handlar bland annat om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt. Tillståndsprocessen är mer komplex än vi tidigare bedömt vilket gör att nödvändiga tillstånd för att påbörja byggandet av järnvägsanläggningen försenats. Byggstarten av Mälarbanans tunnel och stationer genom Sundbyberg och Solna flyttas därför fram två år till 2024. Vi vet idag inte hur det påverkar sluttiden och kostnaden för projektet. Vi analyserar det och när vi är klara med analysen efter sommaren 2020 kommer vi berätta om resultatet.