Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel, med planerad byggstart tidigast 2022. Under 2020 fortsätter vi att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Vi arbetar vardagar mellan klockan 7:00 och 22:00, men i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före 19:00.

Vad händer på Stationsgatan? 

På Stationsgatan har vi rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden.

Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Inom arbetsområdet utför vi ledningsomläggningar i marken.

Vi beräknar att arbetena pågår till hösten 2020.  

För att kunna utföra ledningsomläggningar behöver vi borra i marken. Vi planerar starta i slutet av januari och arbeta fram till mars 2020 i Stationsgatan vid Järnvägsgatan. Vi arbetar vardagar (eventuellt vissa helger) klockan 07:00 till 19:00. Arbetena kan upplevas som störande och vi gör allt vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. Du kan också prenumerera på sms om våra planerade störningar: Du registrerar ditt mobilnummer via Prenumerera i menyraden till höger på vår webb, www.trafikverket.se/malarbanan. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige. 

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Vi behöver ta bort två träd på Stationsgatan närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi planerar utföra arbetet i slutet av januari. Vi återplanterar därefter liknande träd i ungefär samma storlek.

Vad händer vid Löfströms allé och Löfströmsvägen?

Vid Löfströms allé utför vi ledningsarbeten i den befintliga gång- och cykelvägen. Vi har därför gjort en temporär gång- och cykelväg. Det innebär att du kan alltid ta dig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro.

För att kunna utföra våra arbeten har vi också stängt av ett körfält och gångbanan på ena sidan bron mot Solvalla. Gång- och cykelbanan på den andra sidan bron mot Sundbyberg centrum är öppen. Vi använder det avstängda körfältet som arbetsområde för att kunna lägga ledningar på den avstängda gång- och cykelbanan.  Vi har också byggt en tillfällig cirkulationsplats vid Järnvägsgatan.

Alla entréer till Marabouparken är tillgängliga.

Under våren 2020 leder vi om gång- och cykelvägen mellan Löfströmsvägen och Löfströms allé (Marabouparken). Arbetet kan låta i perioder och under några veckor behöver du gå en annan, markerad, väg för att komma till entrén till restaurang Dolks Kök.

Vi fortsätter våra ledningsarbeten löpande under 2020 på Löfströms allé och Löfströmsvägen.

Vad händer på Järnvägsgatan?

Vi planerar börja arbeta på Järnvägsgatan under våren 2020 med våra förberedande arbeten. Vi återkommer med information här på webben om vilka datum/tider och delar av gatan som stängs av.

Vad händer vid Signalfabriken?

Under senvintern/våren 2020 påbörjar vi ledningsarbeten i Vasagatan.

Vad händer på Sturegatan?

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Vi behöver flytta all busstrafik från Järnvägsgatan  till Sturegatan. Vi bygger därför på Sturegatan under första halvåret 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är sommaren 2020. Vi informerar mer utförligt om arbetet när planeringen är klar. När arbetet är färdigt kommer bussarna köra in från Esplanaden/Sturegatan och vända vid Ekensbergsvägen i Solna.

Ett informationsblad har gått ut till boende och verksamma med information om pågående och kommande arbeten i de berörda områdena.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området Nya stadskärnan. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).