Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel och planerad byggstart är tidigast 2022. Under 2019 fortsätter vi att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Vi arbetar vardagar mellan klockan 7:00 och 22:00, men i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00.

Nattarbeten vid Järnvägsgatan/Löfströms allé bro

På nätterna mellan den 19 och 22 november bygger vi en rondell och en ny refug på Järnvägsgatan i anslutning till bron till Löfströms allé. Arbetet pågår mellan klockan 22:00 den 19 november till klockan 5:00 den 22 november 2019. Medan vi arbetar är ett körfält på bron till Löfströms allé avstängt (det västra körfältet, närmast Duvbo). Gång- och cykelbanan stängs av den 19 november.

Avstängningen behövs för att skapa arbetsyta för att i nästa steg lägga tillfälliga ledningar på bron.

Du kommer att kunna ta dig fram längs Järnvägsgatan och över bron till Löfströms allé under tiden arbetet pågår. När avstängningen av ett körfält är klart, kommer du också att kunna ta dig fram i båda körriktningarna och till fots eller med cykel på gång- och cykelbanan på brons östra del.

Arbetet sker nattetid för att inte störa trafiken under dagtid. Det beräknas bullra en del och arbetsfordon kommer att köra in och ut från området. Upplever du att du blir störd kan du alltid höra av dig med frågor och synpunkter dygnet runt till vårt Kontaktcenter på telefon 0771-921 921.

Vi arbetar vid bron i cirka ett år, fram till hösten 2020.

Vad händer vid Järnvägsgatan/Stationsgatan? 

Inför att vi ska lägga om ledningar i marken under Stationsgatan behöver vi stänga av rampen ner till gångtunneln från Järnvägsgatan. Den befintliga rampen ersätts av en trappa. Den nya trappan togs i drift den 21 oktober 2019 och är placerad på Järnvägsgatan, i förlängningen av Stationsgatan. I samband med detta stängde vi av den befintliga rampen i Stationsgatan och där har vi etablerat ett arbetsområde för att arbeta med ledningar. Vi börjar riva den gamla trappan måndagen den 4 november.

Vi startar borrningar ner i marken för en ny spillvattenledning i början av 2020.

Hissen är kvar och tillgänglig under byggtiden.

Under tiden arbetena pågår kommer du alltid kunna ta dig fram på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan och butikerna på gatorna har öppet som vanligt.  

Vi har stängt av övergångsstället och busshållplatsen (närbuss) vid korsningen Järnvägsgatan/Stationsgatan. Det gjorde vi för att ge plats åt våra arbeten med trappan till gångtunneln. Övergångsstället kommer tillbaka när den nya trappan tas i bruk. Busshållplatsen öppnar i samband med det.

Vi borrar och spräcker berg på Stationsgatan med start i oktober 2019. Borrningarna kan upplevas som störande. Vi väljer att spräcka istället för att spränga för att minska bullret. Vi behöver borra och spräcka för att få ner våra ledningar och brunnar i marken. Det kan låta men inte vibrera. 

Arbetena beräknas bli klara under hösten 2020.

Vad händer vid bron på Löfströms allé?

I mitten av november 2019 påbörjar vi ledningsarbeten på bron vid Löfströms allé. Vi behöver därför stänga av gångbanan på ena sidan bron mot Solvalla. Det innebär att du inte kan ta dig fram som vanligt. Gång- och cykelbanan på den andra sidan bron mot Sundbyberg centrum förblir öppen. Vi behöver också stänga av ett körfält på bron, för att bygga en cirkulationsplats. Det gör vi för att kunna lägga ledningar på gång- och cykelbanan och använda ett körfält som arbetsområde uppe på bron. Det kommer finnas ett körfält i vardera riktning. Vi arbetar med cirkulationsplatsen under 2-3 nätter mellan den 19 och 21 november klockan 22.00 till 05.00. Du kan komma att höra ljud som kan upplevas som störande. Kontakta oss på 0771-921 921 om du inte kan sova ostört eller vill veta mer.

Vad händer vid Löfströmsvägen och Marabouparken?

Vi gör ledningsomläggningar i befintlig gång- och cykelväg på Löfströmsvägen. Vi har anlagt en temporär gång- och cykelväg. Därefter har vi kunnat påbörja våra ledningsarbeten. Därför är den befintliga gång- och cykelvägen på Löfströmsvägen stängd. Du kan alltid ta dig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms Allé bro. Som gående når du Marabouparken via en passage från Löfströmsvägen i ostlig riktning. Alla entréer till Marabouparken är tillgängliga.

Vad händer vid Järnvägsgatan?

Vi planerar börja arbeta på Järnvägsgatan under 2020, då vi stänger av delar av gatan för trafik i olika etapper. Vi återkommer med information här på webben om vilka datum och delar av gatan som stängs av. Du kommer alltid kunna ta dig fram till din fastighetsentré.

I mitten av november provborrar vi för att undersöka marken i Järnvägsgatan. I undersökningarna ingår geotekniska borrningar och miljöprovtagning. De utför vi för att få reda på hur det ser ut under marken. På så vis får vi fram förutsättningarna för våra arbeten inför utbyggnaden av järnvägen genom Duvbo och Sundbyberg.

Vi arbetar i första hand dagtid, vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Våra arbeten låter och ljuden kan vara störande men vi bedömer att arbetena påverkar dig som bor, verkar och vistas i närheten i liten skala.

Läs mer om geotekniska mätningar.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området Nya stadskärnan. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).