Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2020 fortsätter vi med förberedande arbeten som att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Vi beskriver dessa arbeten mer i detalj nedan.  Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Vi spränger vid Ekbacksgränd från maj till juni

Från början av maj till juni utför vi sprängningsarbeten för ledningsomläggningar av vattenledningsrör i området Ekbacksgränd vid Ulvsundavägen. Vi spränger på vardagar klockan 10.00 och klockan 14.00.

Byggnader inom ett visst avstånd från platsen där vi spränger är försedda med vibrationsmätare.

När vi spränger kan en tryckvåg i luften uppstå som kan kännas, men som inte påverkar närliggande byggnader eller konstruktioner. I samband med sprängningarna stänger våra vakter av tillfartsmöjligheter in till området. Varje sprängning föregås av en ljudsignal. Efter att vi utfört sprängningarna hörs en avslutande ljudsignal.

Bil- och tågtrafik påverkas inte.

Tack för ditt tålamod!

 Vad händer på Stationsgatan?

Under hösten 2020 utför vi ledningsomläggningar i korsningen Stationsgatan/ Sturegatan.
 
När vi är klara med det pågående ledningsarbetet återstår en del andra förberedande arbeten på Stationsgatan. Vi behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan lägger vi de ledningar som inte kan gå under järnvägen när vi arbetar med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.
 
Det nuvarande ledningsarbetet på Stationsgatan pågår till första kvartalet 2021. Det förutsätter att det inte sker några förändringar i de förutsättningar som tidsplaneringen grundar sig på.
 
Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek. Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.
 

Vad händer vid Löfströms allé och Löfströmsvägen?

Vid Löfströms allé utför vi ledningsarbeten i den befintliga gång- och cykelvägen. Vi har därför gjort en temporär gång- och cykelväg. Du kan alltid ta dig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. 3 juni öppnar vi befintlig gång- och cykelväg igen.

För att kunna utföra våra arbeten har vi också stängt av ett körfält och gångbanan på ena sidan bron mot Solvalla. Gång- och cykelbanan på den andra sidan bron mot Sundbyberg centrum är öppen. Vi använder det avstängda körfältet som arbetsområde för att kunna lägga ledningar på den avstängda gång- och cykelbanan.  Vi har också byggt en tillfällig cirkulationsplats vid Järnvägsgatan.

Under våren 2020 leder vi om gång- och cykelvägen mellan Löfströmsvägen och Löfströms allé (Marabouparken). Arbetet kan låta i perioder och under några veckor behöver du gå en annan, markerad väg för att komma till fastighetens entréer i Marabouparken. Alla entréer till Marabouparken är tillgängliga. Restaurangen Dolks Kök och utställningen har öppet som vanligt. 

Vi fortsätter utföra ledningsarbeten på Löfströms allé och Löfströmsvägen fram till sommaren 2020.

Vad händer vid Esplanaden?

Våra arbeten på Vasagatan är avslutade och vi har påbörjat ledningsomläggningarna på Esplanaden. Arbetena på Esplanaden innebär begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

Dagtid från den 28 maj till cirka den 8 juni borrar och spräcker vi berg på Esplanaden mellan Signalfabrikens entré och bibliotekets entré. Detta gör vi för att slippa spränga berg och minimera bullrandet. Våra arbetstider är helgfria vardagar klockan 07:00-19:00. 

Vad händer på Sturegatan?

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Vi behöver flytta all busstrafik från Järnvägsgatan till Sturegatan. Vi planerar starta dessa arbeten i augusti och beräknar att de pågår hela 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är vintern 2020. Vi informerar mer utförligt om arbetena när planeringen är klar. Informationsblad går löpande ut till boende och verksamma i området.

Kontakta oss

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. 

Du kan prenumerera på sms om våra planerade störningar: Du registrerar ditt mobilnummer via Prenumerera i menyraden till höger på vår webb, www.trafikverket.se/malarbanan. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige. 

 

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området Nya stadskärnan. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).

En del i processen att planera våra arbeten är analyser. Det handlar bland annat om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt. Tillståndsprocessen är mer komplex än vi tidigare bedömt vilket gör att nödvändiga tillstånd för att påbörja byggandet av järnvägsanläggningen försenats. Byggstarten av Mälarbanans tunnel och stationer genom Sundbyberg och Solna flyttas därför fram två år till 2024. Vi vet idag inte hur det påverkar sluttiden och kostnaden för projektet. Vi analyserar det och när vi är klara med analysen efter sommaren 2020 kommer vi berätta om resultatet.