Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2020 fortsätter vi med förberedande arbeten som att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Längre ner på denna sida beskriver vi dessa arbeten mer i detalj under rubrikerna med gatunamn på de gator vi arbetar på.

Provborrningar längs med Järnvägen

Mellan den 28 och 30 september provborrar vi längs med järnvägen vid Marabouparkens norra ände och den 30 september till den 2 oktober vid Sundbybergs torg. Vi arbetar med att borra i jord och berg för att samla fakta om jordens sammansättning och bergets kvalitet. Våra arbetstider är mellan klockan 07:00 och 19:00.

Sedan slutet av augusti arbetar vi på Esplanaden/Bangata med att lägga om ledningar och just nu arbetar vi med pålningsarbeten utanför Bibliotekets entré på Esplanaden. Arbetena utförs dagtid mellan klockan 07:00 och 19:00 och pålningsarbetena planeras vara klara 16 oktober. Arbetena på Bangatan beräknas pågå till början av december.

Måndagen den 28 september planerar vi att ställa ut avstängningsmaterial på Vasagatan/Esplanaden för att sedan påbörja fjärrvärme- och kanalisationsarbeten. Våra arbetstider är vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00 och dessa arbeten beräknas pågå fram till och med början på november.

Arbetena på Esplanaden innebär att det är begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

Järnvägsgatan tillfälligt dubbelriktad för trafik

Från och med torsdag kväll den 20 augusti är Sturegatan avstängd för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan på grund av att vi arbetar med fjärvärmearbeten där. I och med dessa arbeten så blir hela Järnvägsgatan dubbelriktad för trafik och kommer vara det fram till slutet av oktober.

I slutet av oktober påbörjar vi olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Arbetena beräknas pågå till 2022. Under 2021–2022 fortsätter vi öster om Esplanaden. Dessa förberedande arbeten ska vara klara innan vi påbörjar utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg 2024.

I dagsläget informerar vi om de arbeten som ligger närmast i tid, det vill säga de arbeten som vi utför på Järnvägsgatan väster om Esplanaden. Vi befinner oss i planeringsskede för de arbeten som därefter genomförs öster om Esplanaden.

Mellan Esplanaden och Fredsgatan påbörjar vi arbeten med schaktning, det vill säga att vi gräver i marken för ledningsomläggningar. Vi kommer under 2021 även utföra spontningsarbeten på den här sträckan. Det innebär att vi bygger stödkonstruktioner för att kunna göra djupare schakt och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Vi beräknar att arbeten på denna sträcka kommer pågå cirka 18 månader.

Mellan Fredsgatan och Ursviksvägen utför vi också spontningsarbeten. Det är för att kunna utföra ledningsomläggningar på bland annat vatten och avloppsledningar. Vi beräknar att dessa arbeten pågår i ett år.

Vi kommer utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Framkomligheten på gatan utanför påverkas och trafiken regleras i samråd med Sundbybergs stad. När vi arbetar kan ljud och vibrationer uppstå och det kan vara störande för dig som bor och verkar i området.  Vi arbetar för att minska störningarna och ser till att du alltid kan ta dig fram och har tillgång till din entré.  Vi markerar ut alternativa vägar för gående och trafikanter.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen som vi byggt vid Lövströms allé bro - Järnvägsgatan arbetar vi nu med att göra permanent. Mellan 28 september och 2 oktober kommer vi arbeta natt med att bygga refuger runt om rondellen. Vi arbetar då mellan klockan 22:00 och 06:00.  

Provborrningar längsmed järnvägen vid Marabouparken

Mellan den 28 och 30 september provborrar vi längs med järnvägen vid Marabouparken i närheten av Löfströmsvägen. Vi kommer arbeta med att borrar i jord och berg för att samla fakta om jordens sammansättning och bergets kvalitet.
Våra arbetstider är mellan klockan 07:00 och 19:00. 

Gång- och cykelvägen som varit stängd vid Löfströms allé kan nu användas igen. Vi fortsätter utföra ledningsarbeten på Löfströms allé och Löfströmsvägen fram till mitten av september 2020.

Under hösten 2020 utför vi ledningsomläggningar i korsningen Stationsgatan/ Sturegatan. Med start cirka 9 september till 18 september kommer vi att arbeta med att riva en betongvägg inom avstängt arbetsområde. Arbetena sker helgfria vardagar inom ordinarie arbetstider.

När vi är klara med det pågående ledningsarbetet återstår en del andra förberedande arbeten på Stationsgatan. Vi behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan lägger vi de ledningar som inte kan gå under järnvägen när vi arbetar med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.
 
Det nuvarande ledningsarbetet på Stationsgatan pågår till första kvartalet 2021. Det förutsätter att det inte sker några förändringar i de förutsättningar som tidsplaneringen grundar sig på.
 
Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Nattarbeten och avstängt för fordonstrafik

Vi arbetar med förberedelser inför fjärvärmearbeten längs Sturegatan. Från och med torsdagen den 20 augusti är Sturegatan avstängd för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan och kommer vara avstängd till slutet av oktober när fjärvärmearbetena planeras vara klara. Gångbanan kommer vara tillgänglig som vanligt och skyltning sätts upp för att informera om var det är avstängt. Busstrafiken flyttas från Sturegatan till Järnvägsgatan som blir dubbelriktad för trafik. Berörd busshållplats på Sturegatan tas bort och närmsta hållplats är Sundbybergs station.

Natten mellan 3 och 4 september planerar vi att arbeta med att schakta(gräva) i gång- och cykelvägen på Sturegatan för att kunna lägga om fjärrvärmeledningar. Vi arbetar mellan klockan 22:00 och 06:00.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Vi behöver flytta all busstrafik från Järnvägsgatan till Sturegatan. Vi planerar starta dessa arbeten i början av hösten och beräknar att de pågår hela 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är vintern 2020. Vi informerar mer utförligt om arbetena när planeringen är klar. Informationsblad går löpande ut till boende och verksamma i området.

 

Arbetstider

Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Kontakta oss

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. 

Du kan prenumerera på sms om våra planerade störningar: Du registrerar ditt mobilnummer via Prenumerera i menyraden till höger på vår webb, www.trafikverket.se/malarbanan. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige.