Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Digitalt möte den 5 maj 2020 om förberedande arbeten i Sundbyberg

Tack till dig som deltog i vår digitala frågestund den 5 maj om våra förberedande arbeten i Sundbyberg.

Trafikverket utför förberedande arbeten inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg.

Se vår presentation som visades på mötet. 

Här finns Sundbybergs stads information om påverkan på parkeringsplatser och lastzoner vid en eventuell omledning av busstrafiken på Sturegatan.

Mötet är genomfört. Det går fortfarande bra att maila dina frågor till oss på projekt.malabanan@trafikverket.se.

 

Insamling av personuppgift

För att informera om projektet samlar Trafikverket in namn och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

Tack!
Trafikverket, Mälarbanan