Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbroar i Tomteboda

Tomteboda

I Tomteboda är två nya järnvägsbroar färdiga och i trafik sedan 2016. Nu planerar vi att bygga ett nytt anslutningsspår för godståg från Huvudsta till Tomteboda bangård.

Här är vi i planeringsprocessen

Det planerade anslutningsspåret för godstrafik i Tomteboda ingår i järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo där nästa steg i planprocessen är granskning. I samband med granskningen kommer vi att visa var järvägen ska ligga och hur anläggningen kommer se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.