Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg bakom träd.

Mark och fastigheter Mälarbanan

När vi bygger ut Mälarbanan påverkar vi ett antal fastigheter och byggnader längs sträckan. Vårt mål är att påverka så lite som möjligt och vi gör vad vi kan för att minimera intrång och skador på mark och fastigheter.

Förebyggande åtgärder

Såhär jobbar vi för att minimera påverkan på mark, byggnader och verksamheter under byggtiden:

  • Steg 1: Vi utreder byggets påverkan på mark, byggnader och verksamheter och hur bygget berör fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende.
  • Steg 2: I dialog med fastighetsägare utreder vi åtgärder för att minimera negativa konsekvenser som kan orsakas av störningarna från våra byggarbeten. Det gör vi inom ramen för vad vi bedömer är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Förebyggande åtgärder kan vara bullerdämpande åtgärder, exempelvis mindre ombyggnationer, och tillfälliga lösningar för gång- och cykeltrafiken utanför en byggnad.
  • Steg 3: Vi jobbar kontinuerligt med att kontakta de fastigheter som påverkas mycket och kan vara i behov av en förebyggande åtgärd. I vissa fall behöver vi skriva avtal med fastighetsägare om åtgärder som vi behöver genomföra.

Vad innebär skador?

Vår utgångspunkt är att undvika att våra byggarbeten leder till störningar. Det är tyvärr inte alltid möjligt. Under byggtiden kan du som är fastighetsägare, bor eller har en verksamhet i närheten av vårt arbetsområde påverkas negativt av störningar. I vissa fall kan störningar leda till en skada.
Exempel på skador som orsakas av störningar från byggarbetena är:

  • Skador på egendom – till exempel sättningar i husgrunden, skadade fönster och sprickor på hus och i bostäder.
  • Ekonomiska skador – till exempel inkomstbortfall i en rörelse.

Om du drabbas av en skada

Trots våra förebyggande åtgärder kan skada uppstå. Om du vill anmäla en skada ska följande krav vara uppfyllda:Det ska vara en viss typ av störning som gjort att skadan uppstått. Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ – till exempel buller, vibrationer eller försvårat tillträde till affärslokal.

  • Du ska kunna visa skadan. Det kan göras på flera sätt, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.
  • Det ska finnas ett samband mellan vårt byggarbete, störningen och skadan. Du ska kunna visa att det är utbyggnaden av Mälarbanan som har lett till störningen och skadan.
  • Du ska ha försökt begränsa skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler störningar och skador till Trafikverket.
  • Orts- och allmänvanliga störningar. Störningar som redan förekommer i området, eller är så kallade allmänvanliga, är störningar som man får tåla om de förekommer på en rimlig nivå. Trafikbuller i en stad ger till exempel inte rätt till ersättning. Regeln om att man får tåla vissa störningar gäller inte om vi varit oaktsamma i vårt arbete.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla en skada?

Ju tidigare vi får en anmälan om en skada desto bättre. Då försöker vi hitta olika åtgärder för att begränsa skadan.

För att anmäla en skada kontakta Trafikverkets Kontaktcenter, se Kontakta oss på denna sida.