Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg bakom träd.

Mark och fastigheter Mälarbanan

När vi bygger ut Mälarbanan påverkar vi ett antal fastigheter och byggnader längs sträckan. Vårt mål är att påverka så lite som möjligt och vi gör vad vi kan för att minimera intrång och skador på mark och fastigheter.

När vi bygger ut Mälarbanan behöver vi komma åt mark, både tillfälligt under byggtiden och permanent för järnvägen och tunneln. Trafikverket får rätt att anskaffa den mark som behövs, tillfälligt och permanent, genom järnvägsplan. Utbyggnaden av Mälarbanan omfattar flera järnvägsplaner. Du kan följa planeringen av utbyggnaden under fliken Planering här på webben. I respektive järnvägsplan redovisas vilken mark som berörs och på vilket sätt. Innan vi har rätt att ta mark i anspråk måste järnvägsplanen vinna laga kraft. De berörda fastighetsägarna har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk för utbyggnaden. Trafikverket kontaktar alla ägare till fastigheter som berörs.

Läs mer om hur vi arbetar för att minimera skador samt hur du gör för att anmäla en eventuell uppkommen skada via länkarna nedan: