Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om skada skulle uppstå

Har du fått en skada som du tror har ett samband med våra arbeten?

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten, åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats. På den här sidan har vi samlat information som kan vara nyttig för dig som har fått en skada eller som är orolig för att få en.

Vad innebär skador?

Exempel på skador som orsakas av störningar från byggarbetena är:

 • Skador på egendom – till exempel sättningar i husgrunden, skadade fönster
  och sprickor på hus och i bostäder.

 • Ekonomiska skador – till exempel inkomstbortfall i en rörelse.

 • Personskada – det innefattar i huvudsak fysiska skador.

Om du drabbas av en skada

Trots våra förebyggande åtgärder kan skada uppstå. Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ – till exempel buller, vibrationer eller försvårat tillträde till affärslokal. Om du vill anmäla en skada ska följande krav vara uppfyllda.

 • Du ska kunna visa skadan. Det kan göras på flera sätt, till exempel med foto-
  grafier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.

 • Det ska finnas ett samband mellan vårt byggarbete, störningen och skadan. Du ska kunna visa att det är utbyggnaden av Mälarbanan som har lett till störningen och skadan.

 • Du ska ha försökt begränsa skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler störningar och skador till Trafikverket.

 • Orts- och allmänvanliga störningar. Störningar som redan förekommer i området, eller är så kallade allmänvanliga, är störningar som man får tåla om de förekommer på en rimlig nivå. Trafikbuller i en stad ger till exempel inte rätt till ersättning. Regeln om att man får tåla vissa störningar gäller inte om vi varit oaktsamma i vårt arbete.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla en skada?

Ju tidigare vi får en anmälan om en skada desto bättre. Då försöker vi hitta olika åtgärder för att begränsa skadan. När vi utreder en skadeanmälan på fast egendom bedöms ärendet utifrån eventuell förbesiktning som vi genomfört innan byggskedet samt de platsbesök som utförs i samband med utredningen.

För att anmäla en skada fyll i nedan formulär eller kontakta Trafikverkets Kontaktcenter på 0771-921 921 eller maila projekt Mälarbanan.

Mälarbanans formulär för skadeanmälan