Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer på sträckan Duvbo - Spånga?

Har du lämnat synpunkter på järnvägsplanen Duvbo-Spånga? Nu vill vi informera dig om vårt arbete med järnvägsplanen och att det senare blir en ny granskning.

2015 hade vi samråd om järnvägsplanen Duvbo - Spånga där vi fick in synpunkter från berörda (närboende, lokalt näringsliv, fastighetsägare, myndigheter med flera). Vi arbetade sedan vidare med planen utifrån de synpunkter som kom in och ställde senare ut förslaget för granskning 2016.

Läs mer om hur planläggningsprocessen fungerar här.

Vad har hänt sedan granskningen?

Sedan vi ställde ut järnvägsplanen för granskning 2016 har vi gjort en översyn. Nu undersöker vi lösningar som inte presenterades under granskningen. Det gör vi i samverkan med Stockholms stad som arbetar med detaljplaneringen för området nära järnvägen.

Det vi undersöker:

  • Vi utreder en lösning som ska ersätta järnvägsövergången vid Sulkyvägen som kommer stängas.
  • Vi utreder vidare hur mycket mark som behövs för att bygga ut järnvägen och hur berörda industrilokaler påverkas.

Varför tar planeringen så lång tid?

Det är flera faktorer som påverkar tidplanen för planeringen av järnvägen mellan Duvbo och Spånga. Till stor del handlar det om att vi behöver utreda byggbarhet i en komplex miljö och ta hänsyn till Stockholms stads detaljplanering.

Det blir en ny granskning

Nu fortsätter vi att utreda lösningar och kommer sedan inarbeta dessa i järnvägsplanen. Därefter ställer vi ut järnvägsplanen för granskning ännu en gång. Anledningen till det är att det gått så pass lång tid sedan förra granskningen och att berörda ska få möjlighet att lämna synpunkter på de nya lösningar som tillkommer.

Vi planerar att den nya granskningen blir till våren 2020. När det börjar närma sig kommer vi informera berörda och uppdatera vår webbplats.

Vad händer med mina synpunkter?

När nya lösningar tillkommer i järnvägsplanen blir tidigare granskningssynpunkter inaktuella. Det innebär att du som lämnade synpunkter på järnvägsplanen vid förra granskningen kommer behöva lämna in dina synpunkter på nytt.

Vill du veta mer?

Kontakta Trafikverkets kontaktcenter, se Kontakta oss på denna sida.