Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hösten och vinterns arbeten i Sundbyberg

Vi fortsätter med våra arbeten i centrala Sundbyberg inför utbyggnaden av järnvägen.

Vi har under en längre tid arbetat med ledningsomläggningar runtom i centrala Sundbyberg. Det är en del av våra förberedande arbeten inför utbyggnaden av järnvägen. Vi fortsätter under hösten och vintern och arbetar på flera gator i Sundbyberg.

Med start i början av november börjar vi arbeta på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Där ska vi lägga om olika typer av ledningar och våra arbeten kommer både synas och höras. Bland annat kommer vi arbeta med schaktning, det vill säga att vi gräver i marken för att kunna lägga om ledningarna och vi kommer bygga en stödkonstruktion (spont) för att kunna gräva djupare. Vissa arbeten nära fastigheternas fasader kan upplevas som störande för dig som bor och verkar i området, då ljud och vibrationer uppstår. Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Framkomligheten på gatan kommer att påverkas men vi ser till att du alltid kan ta dig fram och har tillgång till din entré. Våra arbeten på denna sträcka av Järnvägsgatan planeras pågå i cirka ett och ett halvt år.

Våra arbeten på Järnvägsgatan startar i början av november och kartan visar var vi kommer arbeta. Inom det röda området på kartan kommer vi att arbeta i cirka ett år. Under den tiden kommer sträckan inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan att vara stängd för fordonstrafik. Inom det orange området kommer vi arbeta i cirka ett och ett halvt år. Första tiden mellan november och våren 2021 så kommer byggtrafik och transporter till och från fastigheterna vara möjligt och det kommer finnas en vändzon vid Fredsgatan. Därefter kommer det preliminärt vara stängt för fordonstrafik.  

Utöver våra omfattande arbeten på Järnvägsgatan gör vi den tillfälliga rondellen vid Lövströms allé bro - Järnvägsgatan permanent och vi gör även fjärvärmearbeten längs Sturegatan. Därför är Sturegatan sedan mitten av augusti avstängd för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan och busstrafiken är flyttad till Järnvägsgatan. I mitten av oktober börjar vi arbeta med att bredda Sturegatan, då i korsningen Sturegatan/Lysgränd. Detta gör vi för att på sikt leda om busstrafiken från Järnvägsgatan till Sturegatan. Arbetena med att bredda Sturegatan görs i parkeringsraden så att trafik, gående och cyklister kommer fram som vanligt. Dessa arbeten planeras pågå till december.

På sidan om Sundbyberg under fliken Aktuellt i ditt område uppdaterar vi löpande information om våra arbeten. Gå in på Sundbybergssidan för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt område och hur du kan kontakta oss. Där hittar du även en FAQ med svar på vanliga frågor om våra arbeten i Sundbyberg.

Prenumerera även gärna på störnings-sms genom att gå till fliken Prenumerera här på vår webb.

Tack för ditt tålamod!