Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Idag delas Mälarbanans arbetsmiljöpris ut

2020 års arbetsmiljöpris tilldelas Norconsult för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Projekt Mälarbanans motivering till årets arbetsmiljöpris lyder:

”För sitt nyskapande arbete med innovationsprocessen, sitt samverkansarbete med samtliga intressenter samt för att arbetsmiljöfrågorna finns med som en röd tråd i hela planerings- och projekteringsarbetet.”

Idag den 3 december delar projekt Mälarbanan ut priset. Vi gratulerar Norconsult!

– Det goda samarbetet med Trafikverket har sedan första dagen präglats av öppenhet, kreativiteten och viljan att utveckla uppdragets arbetsmiljöarbete, vilket har gjort arbetsmiljöfrågorna till en naturlig del i projekteringsarbetet, säger Lennart Wetterholt, uppdragsledare på Norconsult.

Om Norconsults arbete

Norconsults uppdrag i att bygga ut Mälarbanan omfattar projektering av VA-omläggning av 500 ledningsobjekt samt att planera och projektera trafikåtgärder för de bil-, cykel och gångvägar som påverkas. Uppdraget omfattar projektets alla olika faser såsom förstudie, förprojektering, framtagning av bygghandling. Dessutom är Norconsult tekniskt beställarstöd under byggnationen. I projektet använder sig Norconsult av sin standardiserade innovationsprocess, som kan användas på många olika frågeställningar och därigenom bidra till optimala och kostnadseffektiva lösningar.

– Alla våra leverantörer ska komma hem friska och hela från sitt arbete, varje dag. Som chef för Mälarbanan är detta det absolut viktigaste för mig. Har en god planering gjorts i ett tidigt skede är de bästa förutsättningarna på plats för en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljö och planering går hand i hand, säger Mälarbanans projektchef Erik Lundman.

– Att sedan en gedigen överlämning sker från planerings- till utförandeskedet är oerhört viktigt för att vi ska ha en röd tråd i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del i en säker arbetsmiljö, konstaterar Erik Lundman.

I år har tävlingen skett bland de leverantörer som genomför projekteringsuppdrag åt Projekt Mälarbanan. Det är för att vi har velat säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras redan i planerings- och projekteringsskedet. Årets övriga tävlande projektörer var Skanska, Ramboll och Tyréns.

– Det har varit väldigt roligt att se de övriga deltagarnas resultat också, de kom tätt efter vinnaren, avslutar Erik Lundman.

 
Varför ett arbetsmiljöpris?

En bra arbetsmiljö är en viktig och strategisk fråga för Projekt Mälarbanan. Vi prioriterar säkerhet, god hälsa och en olycksfri verksamhet. Vi vill minska antalet olyckor och tillbud på våra arbetsplatser, med målet att ingen ska skadas eller förolyckas. Vi arbetar tillsammans med hela branschen för en nollvision. För att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete har vi instiftat Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris. Priset består av ett diplom och en prischeck på 25 000 kronor som ska användas till personalfrämjande åtgärder.

Personerna i bilden:
Lennart Wetterholt, Uppdragsledare för projekt Mälarbanan, Norconsult
Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten, Norconsult
Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef, Norconsult
Åke Södergren, BAS-P ansvarig för projekt Mälarbanan, Norconsult.

Fotograf: Sonja Sandström.