Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu förbereder vi för att bygga ut järnvägen mellan Spånga och Duvbo

Nu har vi påbörjat våra förberedande arbeten inför utbyggnaden av järnvägen mellan Spånga och Duvbo. Vi gör fältarbeten, ledningsomläggningar, en gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga och en ny kulvert för Spångaån.

Arbetena är en del av utbyggnaden av Mälarbanan från två spår till fyra på sträckan Spånga-Duvbo. 

Ny kulvert för Spångaån

Vi ersätter dagens befintliga kulvert med en ny, större kulvert som ska som leda Spångaån under järnvägen. Den nya kulverten bygger vi på grund av att befintlig kulvert inte klarar kommande utbyggnad av järnvägen och de förväntande ökade flödena i Bällstaån. Vi kommer att placera den nya kulverten norr om befintligt läge.

Ny gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga

Under första kvartalet 2021 påbörjar vi arbetet med en gång- och cykeltunnel under järnvägen, mellan Skogsängsvägen och Bromstensvägen. Tunneln ska ersätta dagens övergång över spåren vid Fristadsvägen i Spånga och göra det tryggare och säkrare för dig som går och cyklar att ta dig fram. Vi kommer att anlägga tunneln en bit längre bort än dagens korsning, cirka 500 meter närmare Spånga station. Den nuvarande gång- och cykelvägen försvinner när den nya tunneln är färdig.

Det första vi gör är att sponta bredvid djursjukhuset och återvinningsstationen. Dessa spontarbeten påbörjar vi i början av mars och de innebär att vi slår ner stålplankor i marken som ska stötta upp tunnelväggarna.  

Vi ser till att du hela tiden kan ta dig fram under byggtiden.

Vi beräknar att gång- och cykeltunnel och kulvert står klara under år 2023.

I kartan nedan ser du tunnelns och kulvertens läge:GC-tunnel och kulvert_karta_750x500px.png

Tågtrafiken stängs när vi bygger ut järnvägen

På grund av tunnelbygget och den övriga järnvägsutbyggnaden behöver vi periodvis stänga av spåren som pendeltåg och fjärrtåg går på. Det gör vi under cirka fyra sommarveckor i tre år framöver: 2021, 2022 och 2023. Mer information om avstängningarna och om ersättningstrafik när tågen inte går, finns på vår webb under Planerade avstängningar.

Fältarbeten inför utbyggnaden av järnvägen

Inför utbyggnaden av järnvägen på sträckan kommer vi även att utföra andra förberedande arbeten. Till exempel utför vi ledningsarbeten och fältarbeten, såsom geotekniska markundersökningar. Ibland kan vi behöva provborra nära din fastighet. Du som är berörd fastighetsägare får då information via exempelvis brev.

Störningar och framkomlighet

Vi ser till att du alltid kan ta dig fram under byggtiden. Vi gör också allt vi kan för att minska störningar när vi arbetar. Här kan du läsa mer om det och hur du kan komma att påverkas när vi arbetar.

Vill du veta mer?

Vill du läsa mer om vad som händer i dessa områden, gå in på sidan om Spånga eller på sidan om Bromsten/Solvalla/Duvbo här på vår webb.

 

Tack för ditt tålamod!

Vi rustar upp, bygger ut och moderniserar Sveriges järnväg. Vi bygger ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll för att fler ska kunna ta tåget. Två spår blir fyra och nya pendeltågsstationer byggs i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. När vi är klara kan trafiken flyta smidigare på det viktiga pendlarstråket Västerås-Stockholm.