Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nu ställer vi ut järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo på granskning

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Mälarbanans sträcka Huvudsta-Duvbo som vi nu ställer ut för granskning.

Vi planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår mellan Huvudsta och Duvbo. Mellan 4 maj – 5 juni 2020 ställde trafikverket ut ett förslag på utformning för granskning. Sedan vi presenterade förslaget har förändringar inarbetats. Det omarbetade förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning går nu ut på förnyad granskning. Syftet med den förnyade granskningen är att samla in synpunkter på de förändringar som gjorts i järnvägplanen sedan förgående granskning från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Granskningsperioden är öppen från den 26 april till den 31 maj 2021. Handlingarna samt kungörelseannons finns på sidan Dokument och under fliken Aktuella handlingar Huvudsta - Duvbo: Järnvägsplan.

Välkommen med dina synpunkter

Fram till den 31 maj 2021 kan du lämna dina synpunkter på de förändringar som vi inarbetat. De synpunkter och yttranden som inkommit vid den tidigare granskningen är fortfarande aktuella och beaktas även fortsättningsvis i den vidare processen. Vi uppmanar därför att endast lämna synpunkter för de angivna förändringarna. Dessa framgår i dokumentet, PM Ändringar efter granskning av plan.

Du kan lämna dina synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.
Ange alltid ärendenummer: TRV 2015/87751

Underlag

Granskningshandlingarna finns förutom här på webben även tillgängliga på följande platser från 26 april till 31 maj 2021:

  • Trafikverket regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna
  • Tekniska nämndhuset i Stockholm stad: Flemminggatan 4, Stockholm
  • Sundbybergs stadshus: Östra Madenvägen 4, Sundbyberg
  • Solna stadshus: Stadshusgången 2, Solna