Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flera gulklädda arbetare som arbetar med ledningsomläggningar i gatan

Flytt av vattenledning i Sundbyberg

Under augusti planerar vi att flytta på en vattenledning som ligger i Järnvägsgatan, mellan Esplanaden och Fredsgatan i Sundbyberg. När detta är gjort kan vi påbörja spontningsarbeten längs sträckan.

Under våren har vi arbetat med ledningsomläggningar mellan Esplanaden och Fredsgatan, ett arbete som blev klart i början av juni. Sträckan mellan Esplanaden och Fredsgatan är nu en dubbelriktad gata med vändplats vid Fredsgatan. Det går bara att åka in från Esplanaden, därefter måste man vända vid Fredsgatan och åka ut åt samma håll.

I augusti med start vecka 34 påbörjar vi arbetet med att flytta på en större vattenledning som finns i marken. Vi behöver flytta på ledningen för att den inte ska ta skada när vi därefter påbörjar arbeten med spontning. Vi beräknar att det tar cirka sex-åtta veckor att flytta på den första delen av vattenledningen, först därefter kan vi påbörja förberedelserna inför spontningen, som beräknas komma igång under september/oktober.

Våra arbeten med schaktning och spontning nära fastigheternas fasader kan upplevas som störande för dig som bor och verkar i området, då ljud och vibrationer uppstår. Vi arbetar för att minska störningarna och påverkan på omgivningen.

Tack för ditt tålamod!