Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spontningsarbete i Spånga/Bromsten.

NYTT DATUM: Fortsatt spontning i Spånga/Bromsten från den 16 augusti

Den 16 augusti återupptar vi spontningsarbetet mellan järnvägen och husen på Nekvägen i Spånga. Vi spontar för den nya kulverten för Bällstaån/Spångaån. Arbetet kommer att pågå i cirka sex veckor.

Vi påbörjade arbetet i början av juni men pausade det innan midsommar då vi blev medvetna om den olägenhet som det innebar i form av störande ljud.

För att minska påverkan på omgivningen vidtar vi nu en rad olika åtgärder, bland annat sätter vi upp bullermattor på en ställning runt spontmaskningen. Vi fortsätter att löpande mäta ljudnivån för att säkerställa att bulleråtgärderna fungerar som planerat. Vi kommer också att begränsa spontningsarbetet till måndagar-onsdagar 07.00-19.00 samt torsdagar 07.00-15.00.

En spont är en stödkonstruktion som kan bestå av stålrör eller stålplattor som drivs ner i berggrunden och som håller marken på plats och hindrar att jordmassor rasar. 

Lär dig mer om spontning, se vår film (länk till youtube).

Läs mer om arbetet på vår sida om Spånga

Tack för ditt tålamod!