Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Veddestabron med blick mot den nya stationsbyggnaden till höger. Visionsbild, White Arkitekter.

Milstolpe uppnådd för Veddestabron

År 2026 kommer Barkarby att länka samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Trafikverket och Mälarbanan uppnår nu en milstolpe i bygget av Veddstabron - en del i den nya knutpunkten i Barkarby.

Vid Barkarby station pågår just nu unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken. Om några år, 2026, är Järfälla och Barkarby en stor och viktig knutpunkt i regionen och länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt, tack vare den nya Veddestabron, tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra.

Trafikverket och projekt Mälarbanan avslutar arbetet med våra delar av Veddestabron nu i november, och därmed är en milstolpe uppnådd för den nya knutpunkten. Nu färdigställer entreprenören de sista åtgärderna med bron och återställer E18 till sitt ursprungliga läge. Hela Veddestabron beräknas sedan vara klar för trafik sommaren 2022.

Efter årsskiftet planerar Trafikverket fortsätta arbetet med den nya stationsbyggnaden vid norra änden av Barkarby station och med nya plattformar för regional- och fjärrtåg.

I de visionsbilder som Trafikverket, Järfälla kommun, Region Stockholm och Nya tunnelbanan gemensamt har tagit fram, kan du se ungefär hur knutpunkten kommer att se ut när den är klar. Läs mer på vår sida om Barkarby.

Vid norra änden av perrongen i Barkarby byggs Barkarby station ut till en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Här bygger vi en ny stationsbyggnad från vilken du kan välja att ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. På bilden ser du också den nya bussterminalen och de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg. I bakgrunden ser du den stadsmiljö som växer fram intill knutpunkten med kontor, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur. (Visionsbild: White Arkitekter)  
Flygvy över knutpunkten för kollektivtrafik och den framväxande stadsmiljön i Barkarby. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnar i januari 2022. Över E18 sträcker sig Veddestabron som står klar sommaren 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva direkt in en den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den ska såklart vara kvar och med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. I bakgrunden ser du den nya stadsmiljön i Barkarby med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för kultur, idrott och hälsa. (Visionsbild: White Arkitekter)