Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spontningen klar för kulverten i Spånga

Spontningsarbetet för kulverten, som vi bygger för Bällstaån/Spångaån i Spånga och Bromsten, är nu klart. Vi har arbetat med sponten en längre tid vid Nekvägen och studentbostäderna.

Spontning innebär att vi slår ner stålplåtar i marken som ska stötta upp kulverten. Spontning är också ett av de arbetsmoment som låter mest, och därför tackar vi närboende för tålamodet under tiden som detta arbete har pågått.

Bullerplanken som syns på bilden har vi tagit bort och nu schaktar vi innanför området för sponten, för att sedan kunna påbörja betongarbeten för kulverten. Att vi schaktar innebär att vi gräver ur jordmassor mellan spontraderna för att kunna jobba oss ner till nivån där kulverten ska stå och där vi sedan ska utföra betongarbetena.

Vi ersätter dagens befintliga kulvert för Bällstaån/Spångån med en större kulvert, som ska som leda vattnet under järnvägen. Den nya kulverten bygger vi som en följd av utbyggnaden av järnvägen och för att klara av de förväntade ökade flödena i ån. Den nya kulverten placeras norr om befintligt läge. Vi beräknar att kulverten är klar under år 2022.

Läs mer om våra arbeten med kulverten och andra arbeten i Spångaområdet på vår sida om Spånga här på webben.

Se vår film om spontning här (extern webbplats).