Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kallhäll station

Det här bygger vi

Trafikverket bygger ut järnvägen från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. Vi bygger också nya pendeltågsstationer, tunnlar och broar.

I projektet ingår att bygga nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta, och de två förstnämnda står redan klara. Vi har också byggt nya broar för dig som åker bil, cyklar och går. Vi bygger fyra spår och pendeltågen får egna spår i mitten så att andra tåg kan köra om på de yttre spåren.

Järnväg och anläggning

Det blir fyra spår i stället för två mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- regional och godståg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Hela järnvägsanläggningen längs den cirka 20 kilometer långa sträckan byts ut. Det betyder att allt gammalt tas bort och ersätts med nytt, bland annat räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. Det innebär att anläggningen blir mindre känslig för störningar.

Stationer

I projektet ingår att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer med bra anslutningar till buss och tunnelbana. Vi har byggt nya stationer i Kallhäll och Barkarby. I Barkarby bygger vi nu en till stationsentré mot Veddestabron som vi också bygger en del av. Vi planerar nya stationer i Sundbyberg och Huvudsta. I stationerna byggs det trappor, rulltrappor och hissar. Plattformarna vid stationerna är anpassade även för regionaltåg. 

Gång- och cykelvägar

Kring de nya stationerna och nya entréerna bygger vi nya gång- och cykelbanor. De gör att gång- och cykeltrafikanter enklare kan ta sig till stationerna. Kring stationerna bygger vi även cykelparkeringar.

Tågtunnlar

Vi planerar att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel genom centrala Sundbyberg. Genom att lägga spåren under marken frigörs mark som ger plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar nu för hur det ska se ut ovanpå tunneln.

I Solna planerar vi att bygga en intunnling av de fyra nya spåren. Vi planerar en cirka 450 meter lång tunnel som går från Frösundaleden och 450 meter österut. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg ligger och kring spåren byggs en tunnel.

Broar

Längs sträckan bygger vi även nya broar för järnväg, bilar, cyklar, gående och djur. Barkarbybron och Landskapsbron i Kallhäll är klara. I Tomteboda har vi byggt två nya järnvägsbroar. I Barkarby bygger vi en del av Veddestabron.