Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsmaskiner som arbetar på järnvägsspåren

Så påverkas du när vi arbetar

När vi bygger ut Mälarbanan arbetar vi nära bostäder och arbetsplatser och vi bygger stationer där många människor rör sig. Här kan du läsa mer om hur du påverkas av våra arbeten.

Vi bygger i tätbebyggda områden med mycket tågtrafik och det är därför ofrånkomligt att vi påverkar de som bor och jobbar längs järnvägen och resenärer. Vi kommer innan, under och efter byggstart att arbeta aktivt med att informera, välja arbetsmetoder och hantera frågor om påverkan gentemot omgivningen. Vi strävar efter att skapa en trygg boende- och arbetsmiljö under byggtiden.

Du som bor

I de fall våra åtgärder vid störningskällan inte bedöms vara tillräckliga kan tillfällig vistelse erbjudas som en sista utväg. Såväl kortare vistelse på hotell som alternativ bostad under längre tid kan bli aktuellt. Kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771 921 921 eller fyll i detta formulär för att anmäla en störning, om du mottagit ett erbjudande om tillfällig vistelse eller blir störd av våra arbeten. 

Du som reser med kollektivtrafiken

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att arbeta. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Det kommer då påverka dig som reser med pendel-, fjärr- och regionaltåg. För att minska störningar försöker vi planera in avstängningarna när färre arbetspendlar, till exempel under helger. Inför avstängningar informerar vi här på vår hemsida och tågentreprenören skyltar och informerar på perronger och stationer.

Du som jobbar eller driver företag

Inför byggstart för vi en dialog med de verksamhetsutövare som vi bedömer berörs av våra arbeten. Vi undersöker hur deras verksamhet kan komma att påverkas och behovet av eventuella anpassningar och åtgärder. Verksamhetsutövaren har ett eget ansvar att, inom rimliga gränser, vidta egna åtgärder för att minska risken för skada eller minimera den skada som uppkommit. Kontakta oss omgående om du som verksamhetsutövare blir störd av våra arbeten så att en dialog kring hantering av störningen kan påbörjas i ett tidigt skede, för att hitta tillfälliga åtgärder som minimerar påverkan.