Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sprängning invid spår

Störningshantering

Blir du störd av våra arbeten? Hur man upplever störningar är som allting annat väldigt individuellt. Vissa reagerar starkt på till exempel sprängningar och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem.

Här kan du läsa mer om vad en störning innebär och hur vi arbetar med skadehantering.

Vad innebär störningar?

När vi bygger uppkommer störningar i form av buller, damm, ljus och komfortvibrationer. Det kan också uppstå annan störning för specifik fastighet eller verksamhet.

Vad ska jag göra om jag upplever att jag drabbas av en störning?

Boende och verksamhetsutövare som anser sig störda av byggverksamhet kan anmäla detta till Trafikverkets Kontaktcenter på telefonnummer 0771-921 921 eller maila projekt Mälarbanan.

När vidtas åtgärder för störningen?

När vi tagit mot en störningsanmälan kommer vi att göra en bedömning om den som gjort anmälan är berättigad till åtgärd samt vilken åtgärd som i så fall är lämplig. Åtgärden bedöms även utifrån resultaten av mätningar, antingen vid störningskällan eller hos den som anmält störningen.