Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågstoppet sommaren 2021

I sommar förbereder vi för den fortsatta utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår på Mälarbanan samt fortsätter med våra arbeten i Spånga och i Barkarby. Därför behöver vi ställa in tågtrafiken under sammanlagt sex veckor mellan juli och augusti.

Under avstängningen fortsätter vi bland annat bygga Veddestabron samt förbereda för den norra stationsentrén med nya plattformar i Barkarby. När Barkarby station är klar blir den en stor och viktig knutpunkt för kollektivresenärer.

Varför vi stänger av tågtrafiken

Det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar med utbyggnaden av järnvägen och för dig som reser; därför behöver vi stänga av tågtrafiken under vissa längre perioder. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt. Vi planerar våra avstängningar till perioder då färre reser, såsom i semestertider och under långhelger.

Vi stänger av under två perioder, i två områden:

  • Huvudsta-Barkarby, söndag den 4 juli klockan 02.30 till måndag den 9 augusti klockan 04.30.

  • Barkarby, måndag den 9 augusti kl. 04.30 till måndag den 16 augusti klockan 04.30.

Det innebär att när vi är klara med arbetena på sträckan Huvudsta-Barkarby, kan vi öppna för trafik innan vi fortsätter med arbetena vid Barkarby station, där vi stänger av i ytterligare en vecka. Därmed behöver vi inte ha hela sträckan stängd under hela perioden.

Vi arbetar längs järnvägen mellan Huvudsta och Barkarby, men detta innebär inte att tågen påverkas från just Huvudsta där det inte finns någon station idag. Nedan förklarar vi hur tågtrafiken påverkas och vilka stationer som berörs av avstängningen.

Sträckan som berör pendeltåg och fjärrtåg under den första perioden, 4 juli till 9 augusti är:

Stockholm City / Stockholm Central till Jakobsberg (pendeltåg) respektive till Bålsta (fjärrtåg). Pendeltågen vänder i Jakobsberg och fjärrtågen i Bålsta.

Stationera som påverkas av avstängningen under den perioden är:
Stockholm Odenplan, Sundbybergs station, Spånga station och Barkarby station, varifrån man inte kan åka med pendeltåg under denna period.

Stationer som berörs under den andra perioden, 9-16 augusti är:

Bålsta (fjärrtåg) och Barkarby station (pendeltåg). Pendeltågen vänder då i Spånga.

Information om ersättningstrafik

Information om ersättningstrafik (bussar och tunnelbana) finns på sl.se (extern webbplats), i SL-appen samt på sj.se (extern webbplats) och SJ-appen.

Under avstängningen utför vi följande arbeten:

I Barkarby arbetar vi vidare med Veddestabron: Vi spontar och pålar mellan Veddestabron och nuvarande plattform vid Barkarby station. Detta arbete pågår tidvis dygnet runt den 5 juli–15 augusti. Den 4–7 juli demonterar vi spår och vi återmonterar sedan spår den 6–15 augusti. Läs mer om våra arbeten i Barkarby (länk).

Spånga/Bromsten
Ny gång- och cykeltunnel: Vi tar tillfälligt bort spåren samt schaktar och spränger för att kunna placera en del av gång- och cykeltunneln under befintliga spår. Vi planerar att utföra merparten av våra arbeten dagtid, men kan vid behov även behöva arbeta under kvällar och nätter.

Ny kulvert för Spångaån: Vi tar tillfälligt bort spåren samt schaktar och förstärker marken för att kunna placera en del av kulverten under befintliga spår. Merparten av dessa arbeten planerar vi att utföra dagtid, men kan vid behov även behöva arbeta under kvällar och nätter.

Vi utför geotekniska fältundersökningar på dagtid under avstängningens vardagar, inom järnvägsområdet väster om Bromstensvägens bro.

Läs mer om våra arbeten i Spånga/Bromsten (länk).

Solna
I Solna arbetar vi vid Ankdammsgatan/Oskarsrogatan med pålning, schakt och återfyllning av marken i samband med ledningsarbeten i spårområdet. Arbetena utförs etappvis, ibland dygnet runt mellan den 4 juli och 8 augusti, och i övrigt på dagtid, vardagar. Vi utför även geotekniska fältundersökningar inom järnvägsområdet i Huvudsta på dagtid, vardagar. Läs mer om våra arbeten i Solna/Huvudsta (länk).

Sundbyberg
I centrala Sundbyberg fortsätter vi under avstängningen med våra ledningsarbeten på dagtid, vardagar, men kan ibland behöva arbeta fram till klockan 22.00. Läs mer om våra arbeten i Sundbyberg (länk).


Under pandemin

Tillsammans kan vi göra skillnad under pandemin. Skydda dig själv och andra - visa hänsyn när du reser och res bara om du måste och är symptomfri. 

Information till dig som bor i närheten

Du som berörs av våra arbeten får ett informationsblad i brevlådan senast två veckor innan våra arbeten och avstängningen påbörjas. Det kommer även att finnas portanslag vid berörda fastigheter. Störnings-sms går ut till dig som är prenumerant i god tid innan vi påbörjar våra arbeten (prenumerera på sms på denna länk. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige).

Kontakta oss

Om du upplever att du störs av våra arbeten eller vill veta mer, kontakta oss på kontorstid på telefon 0771-921921 eller via e-post: projekt.malarbanan@trafikverket.se. Kan du inte sova ostört kan vi i vissa fall erbjuda tillfälligt boende.


Andra aktörer som märks i ditt närområde under denna period

Trafikverket bygger E4 Förbifart Stockholm vid Spånga och Barkarby, och Region Stockholm bygger den nya tunnelbanelinjen till Barkarby (läs mer på sidan om Barkarby). Region Stockholm och Stockholms stad arbetar även vid Ulvsundavägen och Solvalla (läs mer längst ner på denna sida). Nära dessa arbetsområden kan buller, vibrationer och byggtransporter märkas.


Tack för ditt tålamod!