Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltågsstation med gående människor.

Samråd om vattenverksamhet i Solna, Sundbyberg och Stockholm

Planeringen börjar ta form för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta-Duvbo (genom Solna, Sundbyberg och Stockholm).

Den planerade utbyggnaden av järnvägen innebär att grundvatten behöver ledas bort vilket utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Vi bjuder nu in dig till samråd om vattenverksamhet. På samrådet kommer vi också att beskriva planerad byggverksamhet och konsekvenser av denna. Samrådet är till för att ge och få information. Allmänhet, myndigheter och organisationer kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till när vi arbetar vidare med projektet.

Samrådshandlingarna finns på projektets dokumentsida. Här kan du läsa mer om samrådet. (länk till dokument, öppnas i nytt fönster.)

Samrådet kommer att pågå från den 23 april till och med 25 maj 2018.

Vi kommer att ha samrådsmöten vid två tillfällen i form av öppna hus.

Tid:
2 maj kl 17.00 – 20.00
15 maj kl 17.00 – 20.00

Plats:
Allaktivitetshuset på Sturegatan 10 i Sundbyberg.

Synpunkter och frågor kan lämnas på samrådsmötet, via brev eller e-post. Märk brev eller e-post med ¨Vattenverksamhet Huvudsta–Duvbo TRV 2017/47539¨ och kom ihåg att skriva ditt namn och vilken fastighet du representerar.

Skicka dina synpunkter till:
Brev: Trafikverket, Projekt Mälarbanan, 172 90 Sundbyberg
E-post: vattenverksamhet_malarbanan@trafikverket.se

Synpunkterna som kommer in under samrådet beaktas i arbetet med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. De sammanfattas i en samrådsredogörelse som bifogas till ansökan. I samband med mark- och miljödomstolens prövning av tillståndsansökan finns möjlighet att förtydliga eller lämna nya synpunkter.