Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nynäsbanan

Nynäsbanan

Arbetet med Nynäsbanan och anslutningen av industrispåret från Norvik hamn är klart. Nu förbereds det för de första godstransporterna från hamnen ut på Nynäsbanan.

Godstransporter på Nynäsbanan

På Nynäsbanan går i huvudsak pendeltåg. Pendeltågen trafikerar hela sträckan mellan Nynäshamn och Älvsjö men även enstaka godståg går mellan Älvsjö och Jordbro. Historiskt har godstrafik bedrivits mellan Nynäshamn och Älvsjö, främst transporter från Nynäs Petroleum i Nynäshamn. Dessa transporter upphörde under 1980-talet.

Utbyggnaden av Norvik hamn innebär att Nynäsbanan (från Nynäsgård till Älvsjö) återigen kommer att trafikeras med godståg (containervagnar) med en totallängd på upp till 750 m. Utbyggnaden av Norvik hamn pågår och under år 2020 blir det trafikstart för godstransporter.

Industrispår till Norvik hamn

Stockholm Hamnar bygger ett eget industrispår mellan Nynäsbanan och Norvik hamn. Hamnens spår har nu anslutits till Nynäsbanan.

Övriga åtgärder på Nynäsbanan

Det blir ställverksbyte (signal) i Nynäshamn. Befintligt reläställverk stlv 85 i Nynäshamn byts till ett datoriserat stlv 95. Det befintliga ställverket som är av modell stlv 85 går inte att bygga ut mer så för att kunna ansluta det nya spåret det nya signalerna byts ställverket ut till ett stlv 95 som inte har samma begränsningar.

För att kunna koppla in det nya ställverket kommer järnvägen att stängas av i fyra dygn hösten 2019 och pendeltågstrafiken ersättas med buss.

Höjd hastighet

Samtidigt som ställverket byts genomförs åtgärder som gör att hastigheten kan höjas på delar av sträckan Nynäshamn – Ösmo. I Blista slopas en plankorsning som går till åkermarker mellan Nynäsbanan och väg 73. En väg ersätter plankorsningen. I Nynäsgård byggs signalanläggningen om så att bommarna inte ligger nere lika länge vid tågmöten som i dag.

Åtgärder mot buller

För att uppfylla riktvärdena för buller när godståg från Norvik Hamn börjar trafikera Nynäsbanan kommer Trafikverket att bygga nya spårnära bullerskyddsskärmar på fyra ställen. Nya skärmar byggs på Ösmo och Segersäng stations västra sida, i Jordbro och i Länna på östra sidan. I Vega kommer befintliga bullerskyddsskärmar rustas upp och förses med absorbenter. Arbetet med de nya skärmarna kommer att vara klart under 2020.