Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart för dubbelspåret mellan Hemfosa och Tungelsta

Vid årsskiftet börjar vi bygga ut enkelspåret till dubbelspår mellan Hemfosa och Tungelsta. I samband med utbyggnaden gör vi andra åtgärder. Detta är den sista planerade etappen i arbetet med att förbättra Nynäsbanan som har pågått sedan 2007.

Vad ska vi göra och varför ska vi göra det?

Genom att bygga ett till spår på sträckan mellan Hemfosa och Tungelsta ökar förutsättningarna för säkrare och punktligare tågresor. Vi kommer dessutom att bygga följande:

  • Nya planskilda korsningar och vägar: För att öka säkerheten stänger vi alla plankorsningar på sträckan mellan Hemfosa och Tungelsta, och istället bygger vi broar, tunnlar och nya vägar.
  • Tungelsta station: På perrongens södra del ska vi bygga en ny entré som är väderskyddad. Under spåret bygger vi en tunnel för att det ska vara säkert att ta sig till och från tågen och under järnvägen. I tunneln, som är för fotgängare och cyklister, kommer det att finnas trappa och hiss till perrongen.
  • Buller: Vi gör åtgärder för att minska buller, bland annat fasad- och fönsteråtgärder samt bullerskärmar. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2015.

Hur påverkas jag som är resenär?

Under byggtiden går tågtrafiken som vanligt med undantag av sex veckor sommaren 2015 och sex veckor sommaren 2016. Då kommer tågtrafiken att vara avstängd. Bussar ersätter då tågen på sträckan mellan Västerhaninge och Nynäshamn.

Vad innebär det här för mig som bor i närheten?

Vi kommer att arbeta längs med hela sträckan mellan Hemfosa och Tungelsta. Byggbuller och byggtrafik är oundvikligt, men vi kommer att visa stor hänsyn till omgivningen. I möjligaste mån kommer vi att arbeta under dagtid, men vissa moment måste vi göra nattetid, särskilt under sommaren 2015 och 2016 då spårtrafiken är avstängd.

I februari kommer vi att hålla ett informationsmöte där vi berättar mer om våra arbeten. Du som bor i närheten kommer att bjudas in. Övriga resenärer kan läsa om bygget här på webben. Vid störningar i tågtrafiken finner du information på www.sl.se

Hur ser tidplanen ut?

Byggstart blir vid årsskiftet 2014/2015. VI planerar att vara klara med dubbelspåret och den nya entrén till Tungelsta station i slutet av 2016. Tills dess är också de nya planskilda korsningarna och nya vägarna klara. Under våren 2017 gör vi vissa återställningsarbeten.

Mer information

Under byggtiden hittar du aktuell information här på vår webbsida. Här publicerar vi information som berör dig, bland annat datum för sprängning och eventuella ändringar i tidplanen. Sidan uppdateras regelbundet.

Information i brevlådan

Boende i området runt Hemfosa och Tungelsta har fått denna information i brevlådan. Informationsbladet som vi skickade ut finns också under Dokument - Informationsmaterial.