Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande montering av bullerskärmar

För att minska störningarna från framtida godstrafik byggs det under hösten 2019 både nya och renoveras befintliga bullerskärmar intill järnvägen mellan Handen och Skogås.

Men dessvärre måste den bullerstörande monteringen utföras nattetid då det inte går några tåg. Det blir mycket buller nu men det blir väsentligt mindre buller när godstågen börjar rulla.

Förberedande arbeten är redan igång utmed Sjöviksvägen. Vegetation har tagits bort och marken jämnats till för att få den nya bullerskärmen på plats.

Trafikverkets entreprenör kommer nu påbörja slagning av fundament för den nya skärmen. Slagningen av fundament och övriga arbeten görs dagtid i så stor utsträckning som möjligt men vissa arbeten kan bara utföras nattetid när järnvägsspåret är avstängt för trafik.

Pålningsarbeten nattetid

Det blir också pålningsarbeten som är mycket störande. Fundamentsättning nattetid beräknas pågå 2 - 3 nätter med start kl. 22:00 måndag kväll den 23 september och vara färdigt fredag morgon samma vecka.

Elsäkerhetshöjande åtgärd

Högspänningsledningar utmed Österhagsvägen ska läggas ner i kabelränna efter järnvägen. Dessa arbeten pågår nattetid jämna veckor fram till vecka 44.

Fastighetsnära åtgärder

När det gäller fastighetsnära åtgärder skickas det under hösten 2019 en intresseanmälan ut till berörda fastighetsägare. Läs mer här.

Blå linje pålning nattetid. Lila elsäkerhetshöjande åtgärder nattetid. Röd arbete dagtid.