Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bulleråtgärder längs Nynäsbanan

Utbyggnaden av Norvik hamn innebär att Nynäsbanan under år 2020 kommer att trafikeras med godståg, främst containervagnar. Fasadåtgärder kommer att göras i enskilda fastigheter längs med hela Nynäsbanan i Stockholm, Huddinge, Haninge och Nynäshamn.

Bakgrund

Under dubbelspårsutbyggnaden mellan Västerhaninge - Älvsjö (1993 - 1996) genomfördes en omfattande uppgradering av järnvägen, vilket inkluderat spårnära bullerskärmar och fasadåtgärder.

Motsvarande uppgradering har genomförts vid dubbelspårsutbyggnaden Hemfosa - Västerhaninge (2010 - 2017). Under denna period genomfördes även bulleråtgärder då spårnära skärmar sattes upp för särskilt utsatta fastigheter vid Segersäng, Ösmo och Nynäsgård.

Projekt Nynäsbanan Godsanpassning

I projektet Nynäsbanan Godsanpassning har en bullerutredning identifierat fem sträckor där nya spårnära bullerplank är bästa lösningen för att minska bullerstörningarna samt ett befintligt bullerplank som behöver höjas.

De nya skärmarna byggs på Ösmo och Segersäng stations västra sida, på Jordbro station och längs med Sjövikvägen i Huddinge på östra sidan. I Vega kommer befintliga bullerskyddsskärmar höjas, rustas upp och förses med absorbenter.

Arbetena i Vega med den befintliga skärmen och de nya bullerskärmarna i Segersäng och Huddinge har startat. Projektet kommer även att göra elsäkerhetshöjande arbete på västra sidan av spåret i Huddinge. Skärmarna i Jordbro och Ösmo beräknas starta i början av år 2020.

Projekt Ej spårnära bulleråtgärder Nynäsbanan

Åtgärderna kan omfatta byte av fönster, tilluftsventiler, ytterdörrar, fönsterdörrar och skyddad uteplats. Inventering för att fastställa åtgärdsbehov påbörjas februari 2020 och pågår under året. Åtgärder kommer att utföras hösten 2020 och fram till hösten 2021. Under hösten 2019 skickas intresseanmälan ut till de fastighetsägare som är berörda av detta.