Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bulleråtgärder längs Nynäsbanan

Utbyggnaden av Norvik hamn innebär att Nynäsbanan under år 2020 kommer att trafikeras med godståg, främst containervagnar. Fasadåtgärder kommer att göras i enskilda fastigheter längs med hela Nynäsbanan i Stockholm, Huddinge, Haninge och Nynäshamn.

Bakgrund

Under dubbelspårsutbyggnaden mellan Västerhaninge - Älvsjö (1993 - 1996) genomfördes en omfattande uppgradering av järnvägen, vilket inkluderat spårnära bullerskärmar och fasadåtgärder.

Motsvarande uppgradering har genomförts vid dubbelspårsutbyggnaden Hemfosa - Västerhaninge (2010 - 2017). Under denna period genomfördes även bulleråtgärder då spårnära skärmar sattes upp för särskilt utsatta fastigheter vid Segersäng, Ösmo och Nynäsgård.

Projekt Nynäsbanan Godsanpassning

I projektet Nynäsbanan Godsanpassning har en bullerutredning identifierat fem sträckor där nya spårnära bullerplank är bästa lösningen för att minska bullerstörningarna samt ett befintligt bullerplank som behöver höjas.

De nya skärmarna byggs på Ösmo och Segersäng stations västra sida, på Jordbro station och längs med Sjövikvägen i Huddinge på östra sidan. I Vega har befintliga bullerskyddsskärmar höjts, rustats upp och försetts med absorbenter.

Arbetena i Vega med den befintliga skärmen och de nya bullerskärmarna i Segersäng och Huddinge är klara liksom elsäkerhetshöjande arbeten på västra sidan av spåret i Huddinge. Arbetet med skärmarna i Jordbro och Ösmo pågår.

Arbete med de spårnära bullerskärmarna färdigställs under hösten 2020.

Projekt "Ej spårnära bulleråtgärder Nynäsbanan"

Åtgärderna kan omfatta byte av fönster, tilluftsventiler, ytterdörrar, fönsterdörrar och skyddad uteplats. Inventering för att fastställa åtgärdsbehov påbörjades i februari 2020. AFRY:s akustikavdelning "Efterklang" har fått uppdraget att utföra inventeringarna. Det rör sig om cirka 800 fastigheter som ska utredas för åtgärder. De bedöms ligga på sådant avstånd från spåret att de löper risk att ha höga bullernivåer.

Akustikkonsulterna kommer att kontakta berörda fastighetsägare för att boka tid för besök. De kommer att så långt det är möjligt börja nära Stockholm och röra sig ut mot Nynäshamn.

När arbetet är klart kommer Trafikverket att upphandla entreprenader från hösten 2020 till hösten 2021 för att utföra åtgärder som akustikutredningarna visat är nödvändiga.

Arbetet sker enligt följande etappindelning:

Etapp 1, Stockholm Stad: Inventeringar av berörda fastigheter klart, upphandling av entreprenör för åtgärder pågår. Preliminär start för arbeten är hösten 2020.

Etapp 2, Huddinge kommun: Inventeringar av berörda fastigheter klart, upphandling av entreprenör sker under augusti 2020. Preliminär start för arbeten är sen höst 2020.

Etapp 3, Haninge kommun: Inventeringar av berörda fastigheter påbörjat, upphandling av entreprenör sker under september-oktober 2020. Preliminär start för arbeten är jan-feb 2021.

Etapp 4, Nynäshamns kommun: Inventeringar av berörda fastigheter startas upp under juli-augusti. Preliminär start för arbeten är våren 2021.

Vissa fastigheter har även behov av att åtgärder för en skyddad utevistelse, denna entreprenad kommer att starta under våren 2021 och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas.

Observera att en del fastigheter i olika etapper kan komma att utredas och åtgärdas senare än planerat på grund av Covid-19.

För mer information om hur Trafikverket arbetar med bullerberäkningar och åtgärder, gå till sidan: Beräkna och utreda buller och vibrationer