Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Rosersberg ledningsflytt

Trafikverket planerar på begäran av Sigtuna kommun att flytta en luftledning som förser järnvägen med ström. Syftet är att frigöra mark för nya områden för verksamhet och bostäder väster om Rosersberg.

Planeringsarbetet har varit pausat men återupptas på Sigtuna kommuns initiativ hösten 2020.

Trafikverket har övervägt tre alternativa dragningar av ledningen. Vi har valt att gå vidare med det alternativ som innebär att flytta ledningen till en ny sträckning öster om E4, parallellt med Svenska kraftnäts ledning.

Vi planerar för att genomföra projektet i samverkan med Svenska kraftnät, som samtidigt planerar att bygga om sin ledning. Läs mer om Svenska kraftnäts planer här.