Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rosersberg ledningsflytt

Trafikverket planerar på begäran av Sigtuna kommun att flytta en luftledning som förser järnvägen med ström. Syftet är att frigöra mark för nya områden för verksamhet och bostäder väster om Rosersberg.

Projektet pausades på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun 2018. Det eftersom att Svenska kraftnät sedan tidigare hade planer på att bygga ut sitt elnät i samma område, vilket sågs som en potentiell platskonflikt för de två kraftledningar. Planeringsarbetet återupptogs på Sigtuna kommuns initiativ hösten 2020.

Trafikverket har övervägt tre alternativa dragningar av ledningen. Vi har valt att gå vidare med det alternativ som innebär att flytta ledningen till en ny sträckning öster om E4, parallellt med Svenska kraftnäts ledning.

Vi genomför projektet i samverkan med Svenska kraftnät, som samtidigt planerar att bygga om sin ledning.