Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Flottsbro, visionsbild, illustration.

Trafikplats Flottsbro med viltpassage.

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun.

Totalt blir väg 259 Tvärförbindelse Södertörn en sträcka på ca 20 km, varav en fjärdedel kommer gå i tunnlar. Målet är att uppfylla Trafikverkets vision att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden blir vägen en del av en ny och snabbare förbindelse mellan Täby och Haninge. 

En säker väg för alla

Tvärförbindelse Södertörn ska bli en säker väg för alla trafikanter, inte minst för cyklister och gående. Dagens väg 259 är en olycksdrabbad sträcka. Den nya vägen kommer att ha två körfält i vardera riktningen och vara mötesfri vilket höjer säkerheten och ökar framkomligheten inte minst för räddningsfordon. Den separata gång- och cykelvägen är väl skyddad från övrig trafik och därmed minskar olycksrisken för samtliga trafikanter på sträckan.

Flera viltpassager längs vägen

Längs hela Tvärförbindelse Södertörn kommer flera viltpassager att byggas så att djuren kan röra sig fritt i området. Vägen ska inte vara en barriär för djurlivet. Vid en passage under vägen vid Rudans naturreservat kommer också Sörmlandsleden att passera. 

tvarforbindelse_sodertorn_750px.jpg

Öppna kartan i större format (pdf-fil, 3,5 kB)