Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Vi bygger en ny väg mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I projektuppdraget ingår också en helt ny bro över Mälarpassagen vid Fittja.

Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Därför har Trafikverket fått i uppdrag att bygga en ny, säkrare väg i området – Tvärförbindelse Södertörn. Det är en helt ny väg samt en ny gång- och cykelväg, som går mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också att bredda väg E4/E20 och bygga en helt ny bro i Fittja, eftersom den nuvarande Vårbybron inte kommer att räcka till när de nya vägarna Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm möts i området.

Tvärförbindelsen ska bli en två mil lång ny mötesfri motortrafikled med tre tunnlar, med bärighet för de tyngsta godstransporterna och med en separat gång- och cykelbana längs hela trafikstråket. Målet är att uppfylla Trafikverkets vision att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden blir vägen en del av en ny och snabbare förbindelse mellan Täby och Haninge.

Ett säkert trafikstråk

Det behövs en helt ny trafiklösning för bättre säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för både människor och gods. Tvärförbindelse Södertörn ska bli ett säkert trafikstråk för alla trafikanter, ha två körfält i vardera riktningen och vara mötesfri. Den separata gång- och cykelvägen är väl skyddad från övrig trafik. Boende vid och oskyddade trafikanter på väg 225 får också en säkrare trafikmiljö, när den tunga godstrafiken kan välja Tvärförbindelse Södertörn.

Ett smidigt trafikstråk

Tvärförbindelse Södertörn är en förutsättning för ett växande Södertörn, den möjliggör för kollektivtrafik, ger näringslivet bättre förutsättningar med smidig godstrafik, och avlastar det regionala vägnätet.

Ett hållbart trafikstråk

Tvärförbindelsen gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart, samtidigt som naturreservaten skyddas. Längs hela Tvärförbindelse Södertörn kommer flera viltpassager att byggas så att djuren kan röra sig fritt i området. Vägen ska inte vara en barriär för djurlivet. Vid en passage under vägen vid Rudans naturreservat kommer också Sörmlandsleden att passera.

Flera viltpassager längs vägen

Längs hela Tvärförbindelse Södertörn kommer flera viltpassager att byggas så att djuren kan röra sig fritt i området. Vägen ska inte vara en barriär för djurlivet. Vid en passage under vägen vid Rudans naturreservat kommer också Sörmlandsleden att passera. 

tvarforbindelse_sodertorn_750px.jpg

Öppna kartan i större format (pdf-fil, 3,5 kB)