Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund, Tvärförbindelse Södertörn

Infrastrukturen på Södertörn är i dagsläget eftersatt och en av de mest trafikerade vägarna, väg 259, är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. För att skapa tryggare resor har Trafikverket sedan 2014 planerat för bygget av Tvärförbindelse Södertörn.

Infrastrukturen på Södertörn har sedan tidigare varit eftersatt. När Trafikverket behövde dra tillbaka planerna på att bygga Tvärförbindelse Södertörns föregångare Södertörnsleden skapade det en frustration hos såväl medborgare som näringsliv och kommunerna i regionen. När Trafikverket nu planerar för den nya Tvärförbindelse Södertörn är det ett mer tekniskt avancerat arbete med fler tunnar, bland annat för att minska buller och påverkan på miljön.

Väg 259 är en tung trafikerad väg och är en av länets mest olycksdrabbade vägsträckor med många svåra trafikolyckor. Dagligen passerar det höga trafikflöden vilket vägen inte är lämpad för. Dessutom hänvisas cyklister ofta till de större vägarna då det saknas en heltäckande gång- och cykelväg, vilket skapar otrygga resor. Genom att bygga Tvärförbindelse Södertörn skapar vi bättre tillgänglighet och nya möjligheter för trygga resor för alla trafikanter.