Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Miljöarbetet i Tvärförbindelse Södertörn

När vi planerar Tvärförbindelse Södertörn ska vi påverka miljön och omgivningarna så lite som möjligt. Därför arbetar vi aktivt för att begränsa påverkan på miljön och människors hälsa.

En väg sätter alltid sina spår i landskapet. Därför har Trafikverket alltid stort fokus på miljöfrågorna och arbetar aktivt för att begränsa påverka på miljön och människors hälsa.Vi är noga med att ta hänsyn till miljön i samtliga av projektets skeden, det vill säga vid planeringen där vi väljer lokaliseringen av vägen, vid projekteringen då vägen utformas samt vid byggande av vägen. Vid utformningen av vägen beaktas även miljöfrågor kopplat till drift och underhåll samt avveckling.