Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Öppet samråd för Tvärförbindelse Södertörn

I december fortsätter vi vår samrådsprocess för lokalisering av den nya vägen. Öppet samråd har hållits i Huddinge 7 december och i Haninge 10 december.

Vi har ett utredningsområde som sträcker sig från E4/E20 till väg 73. Den nya vägen ska ansluta till de regionala stadskärnorna Skärholmen/Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge centrum.

Nu håller vi på att titta på möjliga sträckningar för den nya vägen, med hänsyn till de restriktioner som finns. På bilden kan ni se en översiktlig bild av hur vi arbetar med att undersöka flera alternativa korridorer. Nästa steg är att se om de är möjliga att genomföra, och de sträckningar som inte bedöms genomförbara tas bort.

Projektet ska skapa förutsättningar för utveckling av kommunerna på Södertörn. Tvärförbindelse Södertörn omfattar en ny vägförbindelse i öst-västlig riktning med syfte att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för biltrafik, kollektivtrafik och godstrafik. I projektet ingår också att planera för ett regionalt cykelstråk, vilket innebär en ökad trafiksäkerhet för dem som går eller cyklar längs vägen. En ny väg medför även förbättringar och nya möjligheter för kollektivtrafiken.

Hur bidrar vårt arbete till detta på bästa sätt?

För att få hjälp i det arbetet behöver vi få in synpunkter från allmänhet och organisationer. Därför bjöd vi in till Öppet samråd 7 december i Huddinge och 10 december i Haninge.

I kommande skeden blir det fler tillfällen till samrådsmöten där vi berättar hur planeringen fortskrider. Under Rubriken samråd/Möten finns formulär för att lämna sypunkter på planeringen av projektet, samt för anmälan till vår fokusgrupp för er som är intresserade av direkt och fördjupad information från oss.