Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådstiden slut för samråd om betydande miljöpåverkan

Tisdag 7 april gick samrådstiden ut för att lämna synpunkter på underlaget inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Samråd om betydande miljöpåverkan är det första steget i planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. 7 april avslutades samrådstiden, och nu ska alla inkomna synpunkter sammanställas.

I maj kommer samrådshandlingen att skickas till Länsstyrelsen inför deras beslut om projektet innebär betydande miljöpåverkan. Det beslutet ligger sedan till grund för hur projektet kommer att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningen.

Den nya vägsträckningen kommer att studeras förutsättningslöst inom utredningsområdet. Det är troligt att den till viss del kommer att följa befintlig väg 259, men även gå i obruten terräng.