Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådsunderlag för Tvärförbindelse Södertörn skickat till Länsstyrelsen

Under tiden 16 mars till 7 april fanns Trafikverkets samrådsunderlag tillgängligt för allmänhet, organisationer och myndigheter att lämna synpunkter. Nu har Trafikverket samlat in alla synpunkter och sammanställt dem i en samrådsredogörelse.

Synpunkter på samrådsunderlaget har inkommit från en kommun, elva myndigheter och organisationer och från 14 privatpersoner. Många föreningar och privatpersoner har synpunkter på att Trafikverket måste värna värdefulla naturmiljöer och områden för det rörliga friluftslivet.

Intressenternas synpunkter och kommentarer har nu sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse. Den har Trafikverket nu skickat till Länsstyrelsen som kommer att fatta ett beslut om projekt Tvärförbindelse Södertörn kan anses innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Det beslutet ger inriktningen för hur Trafikverket kommer att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningen i projektet.

Trafikverket kommer i det fortsatta arbetet med vägplanen att utreda placeringen av vägen i landskapet, och under den processen finns flera tillfällen till samråd.