Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tvärförbindelse Södertörns första attitydmätning genomförd

Under våren 2015 har Tvärförbindelse Södertörn gjort en attityd- och resvaneundersökning. 2 600 boende i Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje har blivit intervjuade. 97 procent av de tillfrågade är positiva eller neutrala till projektet.

Alla Trafikverkets större investeringsprojekt mäter kontinuerligt attityden till Trafikverket och projektet hos de personer som kommer i kontakt med oss. Syftet är att ta reda på hur vår kommunikation fungerar, hur valet av informationskanaler upplevs och hur förtroendet för arbetet med olika delar av verksamheten ser ut.

- Våra ambitioner att kommunicera arbetet med Tvärförbindelse Södertörn är höga och den här första attitydmätningen är ett viktigt verktyg för att vi ska få svar på hur allmänheten vill få information, komma i kontakt med oss och vad de tycker om projektet, säger Helena Tilander, kommunikationschef för Tvärförbindelse Södertörn

Av de tillfrågade är det 28 procent som spontant svarar att de känner till projektet.

- Det är en ganska hög andel med tanke på att projektet ännu är inne i ett väldigt tidigt planeringsskede och att vi inte har gått ut med så mycket aktiv kommunikation än. Men planerna på en tvärförbindelse har ju funnits länge, säger Helena Tilander

Brev till hemadressen är den informationskanal som flest föredrar, framför allt bland de närboende. Trafikverkets webbplats och media är andra kanaler där de tillfrågade väntar sig hitta information.

Av samtliga tillfrågade är 97 procent neutralt eller positivt inställda till att Tvärförbindelse Södertörn byggs, de menar främst att den löser trafikproblem, ger möjlighet till snabbare resor och skapar möjligheter till snabbare kollektivtrafik. Bland dem som är negativa är orsaken främst oro för negativ miljöpåverkan och att de vill att pengarna istället bör satsas i kollektivtrafiken.

- Att en ny tvärförbindelse kommer att innebära nya möjligheter till snabb kollektivtrafik med nya bytespunkter är något vi måste vara tydliga med i kommunikationen, säger Helena Tilander

I undersökningen ingick också frågor om resvanor, och 53 procent av de tillfrågade skulle använda väg 259 mer om den fick fler körfält och ett bättre trafikflöde. 

Ta del av resultatet av undersökningen (pdf-fil, 649 kB, öppnas i nytt fönster)

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Markör, på uppdrag av Trafikverket, genom telefonintervjuer
under perioden 19 maj till 17 juni 2015. Totalt gjordes 2 600 intervjuer varav 1000 intervjuer gjordes med berörda/närboende och resterande intervjuer fördelades jämt mellan boende i kommunerna Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje..

Syftet med de kunskaps- och attitydundersökningar som Trafikverket genomför är att ta reda på hur vår information har tagits emot och förmedlats, hur valet av informationskanaler upplevs och hur förtroendet för arbetet med olika delar av verksamheten ser ut.