Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanearbetet tar nu fart på allvar

Nu börjar Tvärförbindelse Södertörn arbetet med att ta fram en vägplan för den nya väg 259 mellan Haninge och Skärholmen/Kungens kurva. Trafikverket har valt den konsult som ska utföra projekteringsuppdraget.

Det första steget i vägplaneprocessen är att ta fram en lokalisering för den nya vägen. Lokaliseringsutredningen handlar om att komma fram till en korridor, det vill säga ett område, där den nya vägen ska gå. Uppdraget påbörjas nu och val av korridor för den aktuella sträckan planeras ske under sista delen av 2016. Under den processen finns flera tillfällen till samråd där Trafikverket kommer att bjuda in allmänheten till information och dialog.

De gamla planerna för Södertörnsleden är upphävda och det nya arbetet sker förutsättningslöst.

Trafikverket fick totalt in fyra anbud på förfrågan, varav Tyréns lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.